61
Egenkapital
i 1.000 kr.
Kroner
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
År
Omsætning
i 1.000 kr.
Kroner
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
År
Antal medarbejdere
Medarbejdere
400
300
200
100
0
1982 1984 1986 1988
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1990
År
Antal skibe
Skibe
20
15
10
5
0
1982 1984 1986 1988
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1990
År
Nøgletal
Kilde: ESVAGTs arkiv - økonomiske nøgletal, personaleoversigter, flådelister m.v.
ESVAGTs bestyrelsesformænd og direktører
Bestyrelsesformænd:
Direktører:
1981-1991 Henning G. Kruse
1981-1996 Ole Andersen
1991-1996 Troels Dilling
1997-
Ovin Carlsson
1996-1998 Bent E. Hansen
1998-2004 Keld Balle-Mortensen
2004-
Jesper T. Lok
Oprindelig udgjorde de tre stiftere ESVAGTs bestyrelse. Siden Svitzer kom ind i 1991, har antallet af bestyrelsesposter
fulgt aktiefordelingen. ESVAGTs medarbejdere har to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...204