51
ESVAGT har også arbejdet med udvikling af kurve til
opsamling eller flytning af personer. En særlighelikopterkurv
til opsamling af folk fra vandet blev kun på forsøgsstadiet,
men den såkaldte ESVAGT Safe Personnel Transfer Basket
har med tiden fundet et pænt marked. Ideen til ESVAGTs
personelkurv opstod, da man konstaterede, at de oprindelige
tovværkskurve med standplads på kurvens yderside var for
farlige at benytte. Man udviklede derfor en kurv, hvis sider
var lavet af rustfri stålrør, hvor personerne kunne stå inde i
kurven. For et par år siden udviklede ESVAGT en forbedret
og mere servicevenlig udgave med standardiserede dele,
som var nemmere at producere og servicere.
I midten af 1980’erne kom der krav fra myndighederne
om, at olieselskaberne skulle have et oliespildsberedskab.
ESVAGT udviklede et landbaseret beredskab med diverse
udstyr til offshore oliespildsbekæmpelse. ESVAGT ejer
og opererer udstyret på en eksklusivkontrakt med Mærsk
Olie og Gas, som styrer eventuel udleje af beredskabet til
andre. ESVAGT har endvidere en separat kontrakt med
DONG med hensyn til beredskabet i det kystnære område,
hvor olieledningerne kommer i land. På oliespildssiden
har ESVAGT også udviklet et fartøjsbaseret first line
beredskab, som ved hjælp af en 200 meter flydespærrer, en
olieskimmer og en båd til at slæbe flydespærren kan indlede
en oliespildsopsamling i løbet af blot 20 minutter.
Endelig har også forskellige kurser været en del af
ESVAGTs udbud. Selskabet har siden starten gennemført
kurser for virksomhedens egne ansatte, men i forbindelse
med salg af FRB-både blev man bedt om at levere kurser i
bådenes brug. Det udviklede sig efterhånden til en kursus-
afdeling, som i dag er udskilt i et selvstændigt aktieselskab
ved navn STMS (Survival Training and Maritime Safety).
ESVAGTs flåde
I jubilæumsåret 2006 rådede ESVAGT over en flåde på
20 skibe, der - som vist neden for - kunne opdeles i fire
hovedgrupper. Hertil kom et mindre fartøj -
Esvagt Trans-
porter
- som blev anskaffet i forbindelse med en kontrakt
på logistik-opgaver under opførelsen af Horns Rev vind-
møllepark. ESVAGTs flåde stod i jubilæumsåret foran ud-
videlse, idet selskabet havde fire nye kombinerede vagt- og
interfield forsyningsskibe under bygning på ASL Shipyard i
Singapore til levering i 2007. Gennem årene har ESVAGT
desuden ejet vagtskibet
Esvagt Alpha
, som forliste i 1988,
og undersøgelses- og besætningsskifteskibet
Esvagt Dana
,
som blev afhændet i 2001.
8
Øvelse i oliespildsberedskab i det kystnære område. Foto: ESVAGT.
En af ESVAGTs FRB'ere (Fast Rescue Boat) i aktion. Foto: ESVAGT.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...204