50
foråret 2006 blev flåden forøget med endnu to fartøjer via
ESVAGTs engelske datterselskab.
Herudover havde ESVAGT i foråret 2006 fire nybyg-
ninger undervejs på ASL Shipyard i Singapore til levering
i 2007. På byggetidspunktet var det endnu uvist, hvor de
fire nybygninger skulle indsættes, men mulighederne var
mange. I takt med de seneste års satsning på anskaffelse af
tonnage godkendt til flere sektorer var det også lykkedes
ESVAGT at opnå den ønskede markedsspredning, som
yderligere blev underbygget via etablering af datterselska-
ber i Norge og Storbritannien i henholdsvis 2004 og 2005.
Selskabets fartøjer er i dag i aktivitet overalt på Nordsøen,
og det er kun et spørgsmål om tid, før man ser ESVAGT-
skibe vinde indpas på andre markeder.
Fokus på sikkerhed
ESVAGTs kerneydelse er udbud af vagtskibe til at øge
sikkerheden omkring arbejdet på Nordsøens offshore-
installationer. For at kunne tilbyde den bedst mulige ydelse
har ESVAGT siden starten løbende haft fokus på optime-
ring af den arbejdsmæssige og tekniske sikkerhed om bord
på vagtskibene, men gennem årene har dette arbejde også
resulteret i udvikling af produkter, som kunne tilbydes
andre. Meget af udviklingsarbejdet og den efterfølgende
produktion har fundet sted på ESVAGTs eget værksted på
Hækken på Esbjerg Havn.
7
Allerede i forbindelse med projektering og udrustning
af de første ESVAGT-skibe blev der foruden et specielt
énhåndsbetjent ophæng til både udviklet en særlig ESVAGT-
udgave af en Fast Rescue Boat (FRB). FRB’en danner basis
for ESVAGTs arbejde og er løbende forbedret med bl.a.
stærkere skrog. Af hensyn til operation i dårligt vejr må
bådenes vægt helst ikke komme over 1.500 kg. Der arbejdes
med forstærkede glasfibermaterialer, som inden for denne
vægtgrænse tillader en øgning af bådens størrelse, så den
kan medtage 15 mand i stedet for de nuværende 10. Ud fra
et ønske om at reducere brandfaren om bord på vagtskibene,
blev FRB’erne omkring 1990 udstyret med dieseldrevne
motorer i stedet for de oprindelige benzindrevne. Bådene,
der er SOLAS-godkendte, er i dag udstyret med to af
hinanden uafhængige dieselmotorer, hvilket øger bådenes
driftssikkerhed. ESVAGT producerer selv disse FRB’er,
som er standardudstyr om bord på selskabets egne skibe,
men bådene er også blevet afsat til andre.
En anden og mindre bådtype er den såkaldte ”mand-
over-bord”-båd (MOB-båd). På ESVAGTs egne skibe har
MOB-båden fungeret som back-up for FRB’en, men i dag
udstyres ESVAGTs fartøjer med to FRB’er, hvoraf den ene
tillige er godkendt som MOB-båd.
Særlige bæreseler, som tillader bæreren at have begge
hænder fri, er sammen med en speciel madrastype også et
resultat af ideer, der er opstået i forbindelse med arbejdet på
ESVAGTs skibe.
ESVAGTs Safe Personel Transfer Basket. Foto: ESVAGT.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...204