tøjerne i lange perioder forblive på deres position, hvorfor
det med jævne mellemrum var nødvendigt at kunne
udskifte folkene om bord. Hvert skib skulle således have
to besætninger, og opgaven var derfor at hyre og uddanne
i alt fire besætninger på hver seks mand. ESVAGTs ledelse
havde fra starten fundet, at tidligere fiskere ville være
velegnede til vagtskibstjenesten, fordi de kendte Nordsøen,
var vant til dæksarbejde under alle vejrforhold og ikke
var bange for at arbejde i nærheden af vandet. Der var da
også flere fiskere blandt ESVAGTs første besætninger,
som dog også kom til at tælle en del folk med en fortid
i bl.a. coasterflåden. Uanset baggrund kom alle gennem
et til formålet udviklet uddannelseskursus, som ESVAGT
gennemførte i samarbejde med Statens Søfartsskole på Fanø
og Nordisk Gummibådsfabrik i Esbjerg.
Efterhånden som aktiviteterne tog fart, steg presset på
de tre stiftere, der økonomisk måtte stille personlig garanti
for de mange udlæg. I november 1981 fik man imidlertid
kontrakt med DUC om beskæftigelse af ESVAGTs skibe
ved boreriggene på konsortiets Nordsø-felter, ligesom det
lykkedes at få finansieringen af de nye skibe på plads via
etablering af to partsrederier. Da skibene blev afleveret
i begyndelsen af 1982, var de første store forhindringer
således overvundet. ESVAGT var i arbejde.
Flere skibe i ordre
Allerede inden afleveringen af
Esvagt Alpha
og
Esvagt
Bravo
havde ESVAGT købt endnu en trawler, T 153
Chatina
af Hanstholm, der som de to øvrige ESVAGT-fartøjer
var bygget i Østtyskland i 1960’erne. Det nye fartøj, hvis
ESVAGT-navn ville blive
Esvagt Charlie
, skulle i lighed
med
Esvagt Alpha
ombygges på EOS-værftet i Esbjerg. I
begyndelsen af 1982 erhvervede ESVAGT også trawleren
HG 256
Lis Frank
af Hirtshals. Ombygningen af dette fartøj,
der var tiltænkt navnet
Esvagt Delta
, blev henlagt til Struer
Skibsværft, som samme år også fik kontrakten på ESVAGTs
første deciderede nybygning,
Esvagt Echo
. Såvel
Esvagt
Charlie
som
Esvagt Delta
skulle afleveres til ESVAGT i
slutningen af 1982, mens
Esvagt Echo
skulle være klar til
sommeren 1983.
Flere skibe krævede flere besætninger. Allerede i for-
bindelse med bemandingen af de første ESVAGT-skibe var
der heftig diskussion om, hvem der egentlig kunne få hyre
om bord på vagtskibene. Der fandtes ingen bemandingsreg-
ler for dette område, og i Bemandingsnævnet forsøgte Sø-
mændenes Forbund ihærdigt at skaffe flest mulige pladser
til sine medlemmer. Fra ESVAGTs side fandt man det
urimeligt, at man ikke skulle kunne bruge fiskere om bord
på tidligere fiskefartøjer. Efter lange forhandlinger enedes
man om en bemanding på tre navigatører, en til maskinen
og to matroser. Det lykkedes at få lavet en ordning om, at
fiskere kunne sejle på dispensation, indtil de havde optjent
nok sejltid i denne fartøjstype til at få konverteret deres
skippereksamen. Hermed sikrede ESVAGT, at der kunne
være tre fiskere om bord på hvert vagtskib. Udfordringer
blev løst, og nye dukkede op. Da ESVAGT endnu havde
sin flådeforøgelse på tre skibe undervejs, trådte en ny aktør
ind på det danske vagtskibsmarked.
A/S Em.Z. Svitzer går ind på vagtskibsmarkedet
I foråret 1982 meddelte Em.Z. Svitzers Bjergnings-Entre-
prise A/S, at man havde indgået to kontrakter med Dansk
Boreselskab A/S om overvågning af danske offshore-
installationer. Selskabet havde til formålet opkøbt to tidligere
trawlere, der under navnene
Preventer
og
Protector
ville
blive indsat i løbet af sommeren og efteråret, når fartøjerne
blev leveret efter ombygning på Fredericia Skibsværft.
ESVAGT havde som basis for sit byggeprogram satset
på de kontrakter, der nu gik til anden side. I Esbjerg virkede
Svitzers entré på det danske vagtskibsmarked derfor som en
overraskende streg i regningen. Man blev i ESVAGT hurtigt
enige om at vælge samarbejdets vej. Resultatet blev den
såkaldte ”fællesoperation” mellem ESVAGT og Svitzer - ”et
fornuftsægteskab”, der trådte i kraft ved årsskiftet 1982/83.
Fællesoperation med A/S Em.Z. Svitzer
”Fællesoperationen” gik i al korthed ud på, at ESVAGT
og Svitzer fortsatte som to selvstændige og af hinanden
økonomisk uafhængige selskaber, som arbejdede sammen,
hvor det kunne lade sig gøre. Svitzer stod - ligesom
45
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...204