36
og sneslud. Senere på dagen vekslede vejret mellem orkan
med byger og sne og orkan med byger og sneslud. Under
dette blev alle mand kaldt på dæk. Skibet holdtes stadig
læns, og ved midnat holdtes pumpen stadig gående. Ifølge
logbogen var skibet torsdag den 18. november i Skagerrak
og Kattegat. Pumpen holdtes stadig gående, da Marstrands
fyr pejledes i ONO på 3 mils afstand - og ved midnat mellem
torsdag og fredag spejdede man Nakkehoved Fyr.
13
Fredagen omtales ikke i logbogen. Ombord på
Sleipner
må man have været totalt i vildrede om skibets position,
for mellem klokken 11 og 12 observeredes
Sleipner
fra
Hanstholm signalstation. Skibet havde et signalflag under
gaflen og styrede mod sydvest for en nordøstlig vind. Skibet
syntes at ligge højt på vandet, to mand gik frem og tilbage
på dækket, rorgængeren var på sin plads, og i en afstand af
ca. ¼ mil sejlede tre andre skibe. Der blev ikke reageret på
signalstationens opfordring til at vise kendingsflag. Skibet
styrede herefter en tid langs land og stødte ca. klokken 12 på
den yderste revle på nordre side af Ørhage, ca. 3 á 400 favne
ca. 1 km fra land.
Forlis
Fra stranden ved Klitmøller
sås en større bark sætte ind mod
Klitmøller strand. Man kunne tydelig bemærke, at skibet
måtte være fuldt af vand, og at føreren, trods det temmelig
stærke bråd på revlerne, som sidste udvej havde valgt at
sætte skibet på land. Omkring klokken 12 ¼ stødte barken på
den såkaldte Ørehage og blev stående, idet søen brød stærkt
Et af de utallige skibe der gennem tiden er strandet på den jyske vestkyst. I mange tilfælde blev de skibbrudne reddet af kystens modige og
selvopofrende redningsfolk, men det lykkedes ikke at bjerge ”Sleipner”s mandskab. Illustreret Tidende, udateret.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...204