I partrederiets regi var også førerne, som alle på et
tidspunkt ejede andele i skibet. Den første var Lauritz
Schiønmann, der havde skipperborgerskab dateret Holbæk
12. marts 1861. Fra november 1874 var det Harald Emil
Møller, der havde borgerskab dateret København 20.
november 1874, og han havde atter ansvaret fra 11. januar
1877. I perioden 7. april 1875 til januar 1877 var skibets
kaptajn R.P. Mathiasen, hvis borgerskab var dateret Thisted
20. november 1874.
Klassifikation
Sleipner
var som størsteparten af datidens større danske
sejlskibe klassificeret i Bureau Veritas. Da skibet blev
dansk, var det i højeste klasse - L - der omfattede skibe
egnede til fart over hele verden. For at være i denne klasse
skulle skibet være bygget efter bestemte krav og af gode
materialer, og ikke mindst skulle det holdes godt ved lige.
Klassen var fra start syv år, men kunne forlænges ved
jævnligt vedligehold og kontrol. Ellers degraderes skibet til
29
Barken ”Sleipner” af Dragør, udateret farvelagt tegning af Peter Voss, original på Handels- og Søfartsmuseet. Billedet er sikkert udført på
bestilling af skibets reder eller kaptajn, hvorfor skibets rigning er korrekt. Et ubesvaret spørgsmål er, hvorfor skibet er vist med splitflag.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...204