24
citater hentet fra p. 85 og 104.
22.
Folketællingsmaterialet rummer ingen oplysninger om
eventuelle børn i ægteskabet, men omtaler et par plejedøtre.
I Mathilde Andersen, Niels Øllgaard Nielsen & Willy R.
Madsen (udg.): op. cit., Esbjerg 1962, omtales (p. 89),
at vicekonsul Windfelds ældste søn, Espen, efter konsul
C.M. Mathiasen arvede en række ejendomme samt et ret
stort landbrug og en tømmerhandel. Konsulens initialer og
efternavnets stavemåde forvirrer, men dels det begrænsede
antal Hjerting-konsuler ved navn Matthisen (eller afarter af
dette navn, der i såvel litteratur som andre kilder ses stavet
på mange måder), dels sammensætningen af arven med
ejendomme, landbrug og tømmerhandel indikerer, at der
kan være tale om Espen Matthisen, som jo vides at have haft
berøringmedWindfeld. Hvis konsulen - somalt tyder på - var
barnløs, og Windfeld en mere end almindelig god bekendt,
hvis ældste søn måske endda var opkaldt efter Matthisen,
synes et sådant arrangement ikke helt usandsynligt. Det
skal dog understreges, at ovenstående alene er gisninger,
hvis bærekraft måske vil kunne efterprøves i fald der i
skifteprotokoller kan findes bevarede oplysninger om
fordelingen af arven efter konsul Espen Matthisen og enken
Ane Helene Matthisen.
23.
Mathilde Andersen, Niels Øllgaard Nielsen & Willy R.
Madsen (udg.): op. cit., Esbjerg 1962, p. 89ff.
24.
- Landsogne - Ribe Amt
- Guldager Sogn: Folketælling 1850. Forfatteren er Else-
Marie Poulsen taknemmelig for hjælp med gennemgang af
folketællingen.
25.
Også kaldet 1. Slesvigske Krig (1848-51) - en borgerkrig
inden for det danske monarki mellem på den ene side
kongeriget og på den anden hertugdømmerne Slesvig og
Holsten. Krigen var samtidig en konflikt mellem Danmark
og de tyske stater, der deltog som allierede på slesvig-
holstenernes side.
26.
Se specielt Søren Frederiksen: op. cit., 1988. Yderligere
kan henvises til Mathilde Andersen, Niels Øllgaard Nielsen
&Willy R. Madsen (udg.): op. cit., Esbjerg 1962, Poul Holm:
op. cit., 1992, Morten Hahn-Pedersen: Den nye havn mod
vest,
Sjæk’len 1992
, Esbjerg 1993, p. 41ff, Morten Hahn-
Pedersen: op. cit., 2001 samt Morten Hahn-Pedersen og
René Taudal Poulsen: Danske passagerlinjer på Nordsøen,
ca. 1850-2005,
Sjæk’len 2005
, Esbjerg 2006, p. 9ff.
27.
Der var tale om et såkaldt
macadamiseret
vejanlæg
bestående af sten, grus og ler. Anlægget, der var færdigt i
1853, kostede i alt 45.000 rigsdaler.
28.
Dette gælder måske ikke mindst Espen Matthisen,
der som initiativtager og komitémedlem nu kunne se et
væsentligt delmål opfyldt. Matthisen havde i mere end én
forstand interesser i landingsbroen, som kunne være ham til
nytte i forbindelse med såvel hans maritime aktiviteter som i
relation til hans handelsvirksomhed, hvor han havde direkte
interesser i gode eks- og importforhold over Hjerting. Espen
Matthisens købmandsskab fornægtede sig dog heller ikke
i forbindelse med broens opførelse, idet godt 1/7 af den
samlede anlægsomkostning var endt hos E. Matthisen &
Compagni (jvf. note 20).
Summary
With generous support from Claus Sørensens Fond and BG
Bank Fond Esbjerg, the Fisheries and Maritime Museum
acquired a distinguished ship’s portrait in 2006 showing the
schooner
Activ
of Hjerting carrying top gallant sails.
The portrait of the
Activ
fulfils all of the Museum’s
criteria for acquisition. As a type, the ship’s portrait - a
special and strong traditional genre within maritime art - is
richly represented in the Museum’s collections, but with the
new acquisition, two previous holes in the collections have
been filled as we gained both a work by the well-known
Altona painter Lorenz Petersen and a portrait of a Hjerting
ship at one and the same time. The painting can also be used
as a catalyst for a narrative going far beyond the item itself.
When Lorenz Petersen signed and dated the finished
portrait of the
Activ
in 1847, the likely commissioner of
the work - the ship’s owner and consul Espen Matthisen of
Hjerting - stood at the peak of his career. Matthisen was
born in 1785 in Hjerting, where his father was a skipper,
and maritime activities were also to become an important
element in the son’s career. Typically for the local tycoons
of the time, Espen Matthisen’s business spanned a wide
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...204