17
for. Her viser det sig da også, at Espen Matthisen er afgået
ved døden 71 år gammel den 15. marts 1856
15
.
Espen Matthisen - konsul, gårdejer og skibsreder i
Hjerting - levede altså fra 8. januar 1785 til 15. marts 1856,
men hvad kan de mellemliggende folketællinger så i øvrigt
bidrage med af oplysninger om livsforløbet for
Activ
’s
ejer?
I 1801 finder man ham stadig boende hos sine forældre -
den 47 år gamle skipper Mads Matthisen og hustruen, Ane
Johanne Espensdatter, på 49 år. Espen, der tilsyneladende
er opkaldt efter sin morfar, har på dette tidspunkt to mindre
søskende, Maren på 14 år og Matthis på 8 år. I husstanden er
der også en tjenestepige, Ingeborg Andersdatter på 30 år
16
.
Desværre skal man helt frem til 1834 for at finde
den næste folketælling, så Espens gøren og laden i de
mellemliggende år ligger hen i det dunkle. Helt dårligt kan
han imidlertid ikke have klaret sig. I 1834 finder man i al
fald Espen Matthisen i Hjertings
Gjestgivergaard
. Han er
nu 49 år gammel og tituleres gæstgiver og købmand samt
svensk og norsk vicekonsul. Espen er gift med den 42-årige
Ane Helene Bagge, som ligeledes er født i sognet
17
. Parret
er tilsyneladende barnløst, men ellers synes huset fuldt af
liv, idet Matthisens har syv tjenestefolk og fire logerende
18
.
Antallet af tjenestefolk i Espen Matthisens husstand
fortsætter med at ligge på en seks-syv stykker i de følgende
fire folketællinger, der blev foretaget i 1840, 1845, 1850
og 1855. I 1840 finder man desuden fem logerende og en
plejedatter i husstanden, hvor husfaderen nu også tituleres
skibseier
og i øvrigt er vokset i graderne fra vicekonsul
til konsul. I 1845 tituleres Espen Matthisen alene svensk
og norsk konsul, og såvel plejedatteren som de mange
logerende er forsvundet. Foruden ægteparret Matthisen
og syv tjenestefolk rummer husstanden dog også en 24 år
gammel kontorbetjent ved navn Iver Ellung, men hvorvidt
han er ansat til at bistå konsulen med kontorarbejdet eller
blot er logerende står hen i det uvisse.
Mens folketællingerne 1834-45 placerer Espen Mat-
thisen i en
Gjestgivergaard
, er bopælen i henholdsvis
1850 og 1855 angivet som en
Gaard
, og det tyder på, at
husstanden rent faktisk kan være flyttet, idet Matthisen
foruden konsul-titlen i 1850 også benævnes
Gaardeier
samt
i 1855
Gaardeier og Landmand
. Foruden den nu 70-årige
Espen Matthisen og hustruen, Ane Helene på 63 år, består
husstanden i 1855 af to tjenestepiger og fire tjenestekarle
samt den 29 år gamle og ugifte Andrea Ellung, der angives
som ægteparret Matthisens
pleiedatter
19
.
Alt i alt tegner folketællingerne et billede af Espen
Matthisen, somen særdeles driftig personmed en omfattende
vifte af erhvervsaktiviteter. Flere af disse aktiviteter har
Efter undersøgelsens afslutning fandt artiklens forfatter Espen
Matthisen og hustruen Ane Helenes gravsted, som er bevaret på
Guldager Kirkegård.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...204