7
Fiskeri- og Søfartsmuseets overordnede tema er
Mennesket og havet
belyst gennem arbejdsområder som fiskeri, søfart,
offshore, havneudvikling, kystkultur, havmiljø og -biologi samt Vadehavets kultur- og naturhistorie.
Ud fra et koncept baseret på nøgleordene
lokal forankring og international orientering
har Fiskeri- og Søfartsmuseet
gennem de seneste år søsat en række nye tiltag med henblik på stadig styrkelse af museets forskning i og formidling af disse
arbejdsfelter. I nærværende udgave af
Sjæk’len
- den 19. i rækken siden årbogsinitiativet blev søsat i 1988/89 - vil man i
henholdsvis artikler og årsberetning kunne læse om det arbejde, der i så henseende blev udført i 2006.
I løbet af det seneste år har Fiskeri- og Søfartsmuseet modtaget fornemme anerkendelser af sit arbejde. I sensommeren
godkendte kulturminister Brian Mikkelsen Fiskeri- og Søfartsmuseet i henhold til museumslovens § 16 om museer, der
udfører opgaver af national interesse og som følge heraf får en ekstra statslig bevilling til styrkelse af museets faglige arbejde.
Endvidere fik Fiskeri- og Søfartsmuseet i den nye kvalitetsmærkningsordning for danske turistattraktioner konfirmeret sin
status som firestjernet attraktion, og endelig blev museet optaget i
JydskeVestkysten
s kulturkanon for Ny Esbjerg kommune.
At få sådanne appelsiner i turbanen vækker naturlig glæde og giver ekstra mod på videre udvikling. Som vanligt har
Fiskeri- og Søfartsmuseet derfor også i 2006 haft kurs mod nye mål. Museet overtog cafeteriadriften og arbejder intenst med
produktudvikling på dette felt. Nye koncepter for frilandsudstillingen og etablering af en markant og handicapvenlig, maritim
legeplads er et andet projekt, der har præget planlægningen i 2006, og som - takket være fornem støtte fra Esbjerg Fonden,
Lida og Oskar Nielsens Fond og Claus Sørensens Fond - vil se dagens lys i 2007. Endelig arbejdes der videre med planerne for
et havpattedyr-center med hvalhal og et ekstra sælarium - et initiativ, der foreløbig har påkaldt sig positiv interesse fra Esbjerg
Kommune i forbindelse med den påtænkte anvendelse af de midler, som er frigjort gennem salget af Ese-nettet.
Den lokale opbakning fra myndigheder, fonde og erhvervsliv er særdeles væsentlig for såvel museets hidtidige resultater
som for opfyldelsen af de fremtidige mål. En stor tak derfor til vort bagland for den uvurderlige hjælp med det fælles træk,
der har bragt Fiskeri- og Søfartsmuseet frem til sin nuværende position, og som giver forhåbning om yderligere landvindinger
i fremtiden.
Afslutningsvis skal der lyde en tak til museets “faddere”, hvis støtte har muliggjort udgivelsen af denne årbog, til museets
bestyrelse, medarbejdere og frivillige for engageret indsats i 2006 og til årbogens bidragydere for de artikler, der sammen med
årsberetningen afspejler Fiskeri- og Søfartsmuseets virksomhed i det forgangne år.
Morten Hahn-Pedersen
museumsdirektør
Forord
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...204