9
Konsulens skib - omkring et skibsportræt fra 1847
Af Morten Hahn-Pedersen
Med velvillig støtte fra Claus Sørensens Fond og BG Bank
Fonden i Esbjerg erhvervedeFiskeri- og Søfartsmuseet i 2006
et skibsportræt af skonnerten “Activ” af Hjerting. Billedet,
der var udført af skibsportrætmaleren Lorenz Petersen fra
Altona i 1847, var i forhold til museets samlinger på flere
måder unikt. Fiskeri- og Søfartsmuseet rådede hverken
over portrætter af Hjerting-skibe eller over værker af
Lorenz Petersen. Dertil kom, at skibets ejer ikke var hvem
som helst. I denne artikel fortælles om erhvervelsen af
portrættet af “Activ” og om den historie, som skibsbilledet
repræsenterer.
Indledning
Én af de mange fascinerende sider ved museumsarbejdet er
den konstante jagt på gode genstande, som både kan berige
museets samlinger og samtidig rummer en historie, der når
ud over genstanden selv og kan anvendes til en bredere
fortælling om en svunden tid. I første halvdel af 2006 havde
nærværende artikels forfatter fornøjelsen af at erhverve en
sådan genstand til museets samlinger.
Som så ofte var det en tilfældighed, der satte processen
i gang. Under et besøg i Sønderjylland i begyndelsen
af februar gik turen vanen tro rundt i forskellige antik-
vitetsforretninger for at se, om der skulle være noget
af interesse for Fiskeri- og Søfartsmuseet. For en mu-
seumsmand er antikvitetsforretninger ofte et rent slaraf-
fenland, hvor Staffordshire-fajancer, Sunderland-ware,
lertøj fra Kellinghusen, oktanter, sekstanter, kompasser,
nathuse, søkikkerter, skibsrat, bådshager, marinemalerier,
skibsportrætter og meget andet godt findes i trængsel.
Sådan var det også den lørdag formiddag. Det var
nødvendigt at have øjnene med sig for at finde de rigtig
fine ting i et veritabelt overflødigshorn af maritimhistoriske
genstande - og samtidig slå koldt vand i blodet, når en
virkelig godbid dukkede op. Sådanne var der masser af,
men en enkelt ting påkaldte sig særlig interesse.
Det var et skibsportræt på 46 x 63 centimeter, udført i olie
på lærred og i original indramning. Billedet viste en tomastet
bramsejlskonnert med vinden agten for tværs på styrbords
halse med Helgoland i baggrunden. Kun storsejl, bredfok og
jager var sat. På stormasten vejede en vimpel og på nokken
var Dannebrog sat. På dækket så man fem mand; to mand ude
for, to mand ved styrbords ræling og endelig en enkelt person
stående agter ved skibsrattet. Med det samme så man, at der
var tale om et skibsportræt af høj klasse. Men det var teksten
under selve billedet, som for alvor satte trumf på:
Skonnerten
Activ tilhørende E. Matthisen i Hjerting
. Og så kunstnerens
navn og billedets tilblivelsesår:
L. Petersen 1847
.
Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger rummede hverken
nogen skibsportrætter af Hjerting-skibe eller for den sags
skyld nogen portrætter udført af Lorenz Petersen, som var
den let genkendelige kunstner bag signaturen
L. Petersen
.
Dertil kom, at navnet på ejeren
E. Matthisen i Hjerting
fik
nogle klokker til at ringe. På Gl. Guldagervej i Hjerting
ligger en fin gammel bygning -
Frihavn
- som på facaden
rummer en inskription, hvori nævnes en E. Matthisen. Hvis
det var den samme person, som var nævnt på skibsportrættet,
begyndte der derfor virkelig være tale om en genstand, der
opfyldte de relevante kriterier for erhvervelse til Fiskeri- og
Søfartsmuseets samlinger.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...204