Forord
7
Morten Hahn-Pedersen:
Konsulens skib - omkring et skibsportræt fra 1847
9
Holger Munchaus Petersen:
Barkskibet “Sleipner” - Fra Down Easter til Plimsoller
27
Morten Hahn-Pedersen og Mette Guldberg:
Esvagt - en offshorevirksomhed i Esbjerg
43
Morten Karnøe Søndergaard:
Esbjergfiskerne og havmiljøet - Grindalsagen 1973
65
Søren Byskov:
Erhvervsfiskeriet på Ringkøbing fjord 1980-2006
85
Mette Guldberg:
Fra kulturmiljø til kulturarv - Museerne og det kulturhistoriske arbejde
97
Martin Rheinheimer:
Billeder fra Nordsøkystens søbade - Om postkort som markedsføring af de nordfrisiske øer
119
Bo Ejstrud og Thijs Maarleveld:
Et middelalderligt fragtskib - marinarkæologi i Knydedybet
133
Thyge Jensen, Svend Tougaard og Morten Hahn-Pedersen:
Nyt sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet
143
Årsberetning 2006
161
Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere
184
Forfatterliste
202
Indholdsfortegnelse
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...204