Desværre var prisen høj - også højere end det, som
Lorenz Petersens billeder normalt vurderes til - så i første
omgang blev det alene ved fornøjelsen ved fundet. De
følgende måneder blev der løbende holdt øje med billede
og pris samtidig med, at diverse undersøgelser omkring
E. Matthisen godtgjorde, at det faktisk var én og samme
person, som var nævnt på henholdsvis skibsportrættet og
inskriptionen på Frihavns facade i Hjerting. Appetiten på
billedet blev skærpet, men prisen var fortsat for høj.
Den21. juni indkompå computerenenmail fra engammel
kollega, tidligere museumsinspektør for Ølgod Museum,
Søren Manøe, som er Fiskeri- og Søfartsmuseet behjælpelig
med at holde øje med, hvad der udbydes på diverse auktioner.
SørenManøemeddelte, at skibsportrættet af
Activ
lørdag den
24. juni ville blive udbudt til salg ved auktionen i Holstebro.
Vurderingen var sat til en hammerslagspris på 50.000 kr.,
hvortil kom salær og moms. Prisen var afgjort for høj, men
ved en auktion sælges tingene ikke altid til vurderingen, og
det kunne jo være, at museet kunne komme igennem med
en fornuftig pris. Sikkert var det imidlertid, at der måtte
handles øjeblikkeligt, hvis Fiskeri- og Søfartsmuseet skulle
erhverve billedet. I udgangspunktet skulle to udfordringer
løses. For det første kunne museets indkøbskonto ikke alene
dække anskaffelsen af maleriet, så der skulle skaffes ekstern
økonomisk hjælp til en eventuel erhvervelse. For det andet
var museets ledelse forhindret i at deltage i auktionen, så der
skulle skaffes en ekstern repræsentant til at byde på vegne af
Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Med hensyn til eventuel økonomisk hjælp gik tankerne
øjeblikkelig til Tage Sørensen, som for det første har en stor
lokal- og kunsthistorisk interesse og for det andet har været
Fiskeri- og Søfartsmuseet behjælpelig med økonomisk
støtte i utallige sammenhænge. Tage Sørensen blev derfor
kontaktet og sat ind i situationen, hvorpå han med en fornem
gestus umiddelbart donerede museet 20.000 kr. til formålet.
Det løste en del af udfordringen.
Andet trin var at finde en pålidelig person til at byde for
museet.Detskulleunderalleomstændighederværeenperson,
som havde museumssind samtidig med, at vedkommende
havde et godt kendskab til auktionsvirksomhed. Denne
person fandt museet i Benny Boysen, der i mange år var leder
afmuseet i Struer og har gode forbindelser til auktionsfolkene
i Holstebro. Benny Boysen reagerede positivt på museets
henvendelse og lovede at agere i overensstemmelse med
museets prisindikation, der som øverste grænse lå på 30.000
kr. ved hammerslag.
Lørdag den 24. juni 2006 kom billedet på auktion, og
det lykkedes Benny Boysen at erhverve maleriet af
Activ
til Fiskeri- og Søfartsmuseet for en hammerslagspris på
32.000 kr., hvilket inklusive salær og moms betød en samlet
omkostning på i alt 40.300 kr. Da dette også oversteg, hvad
museets beskedne indkøbskonto havde tilbage at byde på,
røg der efterfølgende en ansøgning afsted til BG Bank
Fonden i Esbjerg, som i sensommeren velvilligt donerede
10.000 kr. til anskaffelsen. Summa summarum: billedet af
Activ
tilhører nu Fiskeri- og Søfartsmuseet, der selv har
bidraget med i alt 10.300 kr. til anskaffelsen.
Den 28. juni 2006 kom Benny Boysen på besøg på
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Med sig havde han en pakke på
cirka 46 x 63 centimeter. Omgivet af luftfyldt plasticomslag
og brunt omslagspapir blev billedet af
Activ
båret ind på
Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor det omgående blev sendt
videre til registreringsafdelingen, registreret, affotograferet,
tjekket af og efterfølgende ophængt i den permanente
søfartsudstilling.
Så langt, så godt - men hvorfor så alt dette hurlumhej?
Hvad er det for en god historie, som skibsportrættet af
Activ
repræsenterer?
I virkeligheden er der ikke én, men hele fire historier
gemt i billedet; nemlig om skibsportrætmaleren, om skibet,
om rederen og om Hjerting i en brydningstid. I det følgende
skal de fire historier opridses hver for sig. Til en start synes
det dog på sin plads med en præcisering af, hvad selve
genstandstypen - skibsportrætter - i det hele taget er for en
størrelse.
Om skibsportrætter
Som fænomen har skibet altid været omfattet af stolthed
og respekt. Gennem århundreder blev skibet nærmest
betragtet som et levende væsen, og vor maritime historie er
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...204