fuld af beretninger om såvel heldige skibe som deciderede
ulykkesfartøjer. Rene tilfældigheder kan have påvirket det
enkelte fartøjs skæbne, men sikkert er det, at skibe altid har
repræsenteret store værdier, og at et godt og stærktbygget
fartøj for de søfarende ofte har betydet forskellen på liv eller
død. Derfor kan det heller ikke undre, at skibet for søens
folk blev et motiv med en stor indbygget symbolværdi.
Afbildninger af skibe kendes langt tilbage i tiden, men det
vi i dag betegner som skibsportrætter er en særlig genre, som
opstod i denvestligeverdens søfartsnationer imidtenaf 1700-
tallet. Genrens højdepunkt faldt sammen med sejlskibenes
storhedstid i 1800-tallet og ebbede ud med tilkomsten af
en ny tids søfart i 1900-tallet. Modsat marinemaleriet, hvis
gengivelse af den maritime motivverden altid har været
underlagt den til enhver tid gældende kunstopfattelse, har
skibsportrættet gennem sin cirka 200 år lange levetid været
en relativt stærkt traditionsbunden genre, hvis udøvere
fulgte bestemte normer og regelsæt.
11
Jernbarken “Mary Jose” var hjemmehørende på Fanø fra 1895 til 1905. I 1895 blev det nyindkøbte Fanø-skib foreviget af den kendte
engelske skibsportrætmaler, William Howard Yorke, der virkede i Liverpool. Olie på lærred, signeret, dateret. Original på Fiskeri- og
Søfartsmuseet.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...204