© Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg
ISBN: 978-87-90982-02-7
ISSN: 0904-1923
Fremstilling og ekspedition:
Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V
Telefon: 76 12 20 00
Telefax: 76 12 20 10
Email:
Website:
Redaktion:
Morten Hahn-Pedersen
Oversættelse af summaries:
Sprog & Data
Foto:
Hvor intet andet er anført, stammer fotos fra museets arkiv,
fra museumsfotograferne Brian Kristensen og Torben
Meyer eller fra museets øvrige medarbejdere.
Grafik, kort og tegninger:
Hvor intet andet er anført, hidrører grafik, kort og tegninger
fra museets udstillingsteknikere Niels Knudsen og Claus
Smedegaard.
Produktion:
PE offset A/S, Varde
Bogladepris:
Kr. 198,-
Bogens forside:
Esbjerg Havn, maj 2000.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...204