59
riggen ud i de 10 meter høje bølger for straks efter at blive
samlet op af FRB’erne. Det var mørk nat med vindstød op
til 30 meter i sekundet. Helikopterne hjalp med at oplyse
dem, der var sprunget i vandet, så de var lettere at finde for
FRB’erne.
Kl. 04.04 kæntrede riggen på 30 meter vand, 47 sømil
vest for Sild, og dermed forsvandt riggens belysning. Nu var
der kun helikoptere og de tilstedeværende skibe til at lyse
op, og redningsarbejdet blev yderligere besværliggjort af de
vragdele, der flød rundt i vandet.
Sidst på aktionen fik også
Normann Drott
sin FRB i
vandet og samlede 10 personer op. FRB’en kæntrede imid-
lertid på vej tilbage, så FRB’en fra
Esvagt Omega
måtte
bjerge de 10 samt bådens to besætningsmedlemmer. Ved
bådens forlis drev en kvinde væk fra de andre, og da hen-
des overlevelsesdragt var blevet beskadiget, kom hun i
faretruende nærkontakt med det kolde Nordsø-vand. Hun
kom dog i land i god behold, om end stærkt chokeret og
med en brækket finger. Også FRB’en fra
Esvagt Protector
kæntrede, men her var kun de to besætningsmedlemmer om
bord, og situationen blev aldrig kritisk.
Kl. 05.35 var alle 49 ombordværende på riggen samt
de 2 besætningsmedlemmer i FRB'en reddet og i god
behold.
Esvagt Omega
havde reddet 30 personer, inklusive
de 2 besætningsmedlemmer fra
Normann Drott's
FRB,
Esvagt Protector
havde reddet 16 personer,
Strillhawk
4
og
Normann Drott
1. De fleste var uskadte på nær en 61-
årig englænder, der havde brækket en arm og trykket nogle
ribben i springet fra riggen. Han blev overført til Esbjerg
Sygehus med helikopter, mens de øvrige blev sejlet til
Esbjerg, hvortil de ankom i løbet af eftermiddagen.
Redningsaktionen gav ESVAGT en mængde værdifulde
erfaringer, ikke mindst med opsamling af overlevende fra
vandet, og flere gav anledning til forbedringer om bord på
vagtskibene. Blandt andet fik man en dør mere i på broen, så
de reddede ikke kom til at gå i vejen for redningsmandskabet,
og man fik kraftigere projektører på skibene.
De ni besætningsmedlemmer på
Esvagt Omega
høstede
efterfølgende stor ros og anerkendelse for indsatsen fra såvel
de norske ejere som fra SOK. ESVAGT modtog året efter
den britiske offshore-pris Leith International Conference
Offshore Award som en påskønnelse af ESVAGT og de
ansattes målrettethed og professionalisme.
Coasteren
Silva
Tidligt om morgenen den 22. oktober 2003 blev
Esvagt
Alpha
kaldt til undsætning ved den cambodjanske coaster
Silva
, der drev hjælpeløs omkring, tæt på at kæntre i op til
syv meter høje bølger vest for Esbjerg.
Esvagt Alpha
havde
seks timer tidligere skiftet besætning på
Esvagt Observer
og
var nu på vej mod Esbjerg med 42 mand om bord.
Silva
var
på vej til England med en last træ, men dækslasten havde
forskubbet sig i det dårlige vejr, og noget af lasten havde
revet sig løs og flød i vandet omkring skibet. Skibet lå nu
70 sømil vest for Esbjerg med stoppet hovedmaskine og 45
grader slagside. Om bord var 12 ukrainske søfolk, der havde
tilbragt flere timer på skibets brovinge.
Da
Esvagt Alpha
ankom kl. 06.22 vurderede man, at
situationen var rimelig stabil, og eftersom
Silva
s kaptajn
nægtede at lade sine folk springe i vandet i mørke, besluttede
man at evakuere besætningen ved daggry. Det blev også
konstateret, at besætningen på
Silva
kun var udstyret med
redningsveste, som ikke ville levne dem mange chancer i de
kolde Nordsø-bølger. En redningshelikopter fra Flyvestation
Skrydstrup sørgede for at overflytte 12 overlevelsesdragter
fra
Esvagt Alpha
til
Silva
.
Trods sprogproblemer lykkedes det at få forklaret
de nødstedte søfolk på
Silva
, at de skulle iføre sig
overlevelsesdragterne og springe i vandet bundet sammen
fire og fire, hvorefter de ville blive samlet op af
Esvagt
Alpha
s FRB. Ved opsamlingen af søfolkene skulle der
manøvreres mellem det tømmer, der var skyllet over bord
fra dækslasten, og som nu drev rundt i bølgerne og udgjorde
en trussel mod både materiel og mennesker. 27 minutter
efter de første besætningsmedlemmer fra
Silva
kl. 08.31 var
sprunget i vandet, var alle 12 mand ad tre omgange bragt om
bord på
Esvagt Alpha
- kolde og forkomne efter opholdet på
brovingen, men alle uskadte.
Esvagt Alpha
blev liggende for at holde øje med
Silva
.
Samme eftermiddag ankom fire hollandske bjergnings-
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...204