60
eksperter fra SvitzerWijsmuller Salvage til Esbjerg, og i
samarbejde med ESVAGT bjergedes det havarerede skib.
Silva
ankom til Esbjerg Havn næste dag ledsaget af slæbe-
båden
Bestla
og
Esvagt Alpha
med de 12 ukrainske søfolk
om bord.
I Esbjerg fik havariet et uventet langt efterspil, der strakte
sig over flere år. Endnu i foråret 2006 lå
Silva
i Esbjerg Havn
og ventede på den endelige afgørelse af sin skæbne.
Ro/ro-skibet M/V
Schieborg
Under orkanen i januar 2005 brød det hollandske ro/ro-
skib M/V
Schieborg
i brand 50 sømil vest for Hvide Sande.
Nødmeldingen fra det hollandske skib blev opfanget lørdag
den 8. januar kl. 17.42, og
Esvagt Omega
og
Esvagt Gamma
blev kaldt til undsætning.
I den stærke storm med vindstød af orkanstyrke var
det ikke lykkedes besætningen at slukke branden. To
redningshelikoptere forsøgte at hejse søfolkene op, men
på grund af stormen og branden om bord kunne de ikke
komme til at evakuere besætningen. Da ilden nærmede sig
redningsbådens område på skibet, valgte besætningen at
søsætte redningsbåden og forlade skibet.
Da
Esvagt Omega
ankom fra sit job ved Syd Arne-feltet
for Amerada Hess kort efter midnat, og
Esvagt Gamma
lidt
efter komfraDONGs Siri-felt, befandt
Schieborg
s besætning
sig i den lukkede redningsbåd iført redningsdragter.
Det stod hurtigt klart, at det ikke var muligt at lægge sig
op ad redningsbåden og på den måde komme søfolkene
til undsætning. I stedet blev det besluttet at bruge den
efterhånden velafprøvede teknik med, at besætningen skulle
springe i havet og efterfølgende blive samlet op af FRB’ens
besætning.
De tre hårdest sårede sprang først ud i de 10-12 meter høje
bølger - heriblandt en sømand, der havde punkteret en lunge,
da skibets redningsbåd blev søsat. De tre blev reddet om
bord i
Esvagt Omega
s FRB, mens
Esvagt Gamma
fungerede
som backup og holdt sig klar med sin FRB. Dernæst blev de
sidste 12 besætningsmedlemmer ad tre omgange samlet op
og bragt om bord på
Esvagt Omega
. Efter mindre end en
time var alle 15 besætningsmedlemmer reddet. På nær en
enkelt person, der lå for tæt på redningsbåden, var der ingen
af søfolkene, der havde befundet sig i det oprørte hav i mere
end 16 sekunder.
Efter redningsaktionen satte
Esvagt Omega
kursen mod
Esbjerg og ankom hertil søndag morgen, mens
Esvagt
Gamma
blev ved
Schieborg
for at bjerge det brændende og
drivende skib. Det viste sig dog at være meget vanskeligt
at få skibet på slæb i det hårde vejr, og først to timer før
skibet ville være grundstødt på vestkysten ved Hvide Sande,
lykkedes det af få fat i skibets anker med en J-hook og slæbe
det væk fra kysten. Derved afværgedes en ulykke, som i
værste fald ville have forårsaget, at 550.000 liter fuelolie og
35.000 liter smøreolie var endt på de vestjyske strande. Først
efter seks dage havde
Esvagt Gamma
bragt M/V
Schieborg
sikkert i havn i den hollandske by Emshaven.
Det nødvendige bagland
Skønt ESVAGTs hovedaktiviteter ligger til søs, kræves der
en organisation i land til at varetage administrationen af de
mange aktiviteter. En tommelfingerregel siger, at ca. 10%
af et rederis ansatte arbejder med administration, men i
ESVAGT er andelen lidt lavere.
13
Da ESVAGT stiftedes i 1981, var der kun én ansat ud
over direktøren. I stillingsopslaget havde man skrevet, at
man søgte en ”offshoreleder”, skønt betegnelsen ”blæk-
sprutte” måske var mere dækkende for aktiviteterne, som
indbefattede opbygning af bogholderiet, forhyring af besæt-
ning, tegning af overenskomster med fagforeningerne, kor-
respondance med Søfartsstyrelsen og meget mere.
Der var nok at gøre i starten med alle de praktiske ting,
der skulle på plads for at få det hele til at køre, og der var
kort fra tanke til handling. Der var ikke flere om arbejdet,
end at alle kunne følge med i, hvad der skete, og papirarbejde
var indskrænket til et minimum. Havde man behov for et
bestyrelsesmøde, blev der ringet rundt, så der kunne holdes
et møde samme eftermiddag.
De fysiske rammer var ikke storslåede: Man havde
fået lokaler på EOS-værftet, og godt nok havde de to
medarbejdere hver sit kontor, men det ene var indrettet i en
mellemgang, hvor der ikke var beregnet plads til møbler,
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...204