62
når dørene også skulle kunne åbnes. Allerede i 1983 flyttede
man til bedre lokaler, og i 1993 flyttede man til de nuværende
kontorer i det gamle sømandshjem fra 1903. Med denne
lokalisering har ESVAGT fået til huse i en markant bygning,
som igennem mange årtier har spillet en central rolle i livet
på Esbjerg Havn.
Vækst og værdier
ESVAGTs voldsomme vækst har naturligvis også påvirket
de interne forhold i virksomheden. Hvor man tidligere
kunne klare kommunikationen omkring et frokostbord, har
man i dag delt administrationen op i afdelinger, og det er
ikke længere muligt for den enkelte medarbejder at kende
alle kolleger eller at følge med i alt, hvad der sker.
I en moderne virksomhed er det nødvendigt at have
dokumentationen i orden såvel internt over for ledelse og
medarbejdere som eksternt over for kunder og myndigheder.
Vil man erhverve og opretholde certificeringer af sine
aktiviteter, er der helt nøjagtige standarder og procedurer,
der skal overholdes. Som følge heraf er mængden af
papirarbejde steget såvel på land som til søs.
ESVAGT havde fra starten nogle stærke, bærende ideer,
som man har søgt at holde fast i og videreføre gennem
udviklingsfaserne. Efterhånden som organisationen er
vokset og medarbejderne er blevet flere, er man blevet mere
eksplicit omkring de kerneværdier, der præger selskabet og
ligger til grund for ESVAGTS virksomhed.
Fokus på helbred, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ)
står centralt i ESVAGTs virke. Det er sikkerheden, der
først og fremmest forbindes med ESVAGT udadtil som
indadtil, og sikkerheden har præget rederiets mangeårige
motto Safety at Sea - sikkerhed til søs. Det erklærede mål
er, at enhver realistisk forholdsregel på alle niveauer i
organisationen skal tages for at maksimere sikkerheden om
bord på selskabets skibe og udgå alle ulykker.
Afslutning
Inden for de seneste år er ESVAGTs motto ændret fra
Safety at Sea til Safety & Support at Sea. Dette afspejler de
mangeartede opgaver, ESVAGT i dag er i stand til at påtage
sig inden for bl.a. oliespildsberedskab, undervandsinspektion
og opmåling samt transport af servicefolk til ubemandede
installationer, de såkaldte transfers.
I takt med at markedet vokser, opgaverne udvides, og
kundegrupperne bliver større, bliver engelsk også mere og
mere almindeligt somarbejdssprog i dagligdagen i ESVAGT.
Virksomheden er således også sprogmæssigt gearet til at
arbejde for at opfylde sin vision: At være markedsførende
inden for vagtskibstjeneste world wide i 2010.
Noter
1.
Interview med Ole Andersen, Kent Kirk og Henning
G. Kruse. Desuden Morten Hahn-Pedersen: En aktør i
Danmarks olieby,
Sjæk’len 1999
, Esbjerg 2000, p. 91-123.
2.
Morten Hahn-Pedersen:
A.P. Møller og den danske olie
,
Kbh. 1997, Morten Hahn-Pedersen: Oil and Gas from the
Danish North Sea - A retrospective view of four decades
of development of the Danish offshore industry,
Danish
Offshore Industry 2006
, Esbjerg 2006, p. 26-33.
3.
Morten Hahn-Pedersen: op. cit, Esbjerg 2006.
4.
Interview med ESVAGTs stiftere Ole Andersen, Kent
Kirk og Henning G. Kruse.
5.
Dette og de følgende fire afsnit bygger på interview med
Ole Andersen, Kent Kirk og Henning G. Kruse samt diverse
materialer og scrapbøger fra ESVAGTs arkiv.
6.
Afsnittet er baseret på interview med ESVAGTs nuvæ-
rende direktør, Ovin Carlsson samt diverse arkivmateriale
En del af ESVAGTs landbaserede personale 2006.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...204