58
dirigerede skibe og helikoptere til området og anmodede i
den forbindelse vagt- og standby-skibe fra den danske sektor
om assistance.
Esvagt Omega
, som lå ved DUCs Gormfelt,
nåede kl. 13.25 som det første skib frem til riggen, og kort
efter nåede
Esvagt Protector
frem. En helikopter forsøgte
at evakuere de ombordværende men uden held, da det var
umuligt at manøvrere mellem benene på riggen, som svajede
fra side til side.
Esvagt Omega
gjorde et forsøg på at etablere et nødslæb
til
West Gamma
, men på grund af riggens stærke drift var
det for farligt. De to ESVAGT-fartøjer gav sig derefter
sammen med tililende skibe til at følge den drivende rig,
som man vurderede kunne holde sig flydende indtil kl. 6
næste morgen.
I løbet af natten tog riggen mere og mere vand ind, og
den havde efterhånden så stærk slagside, at riggens chef
kl. 03.10 besluttede at evakuere de ombordværende. På det
tidspunkt var der fem skibe til stede ved
West Gamma
:
Esvagt
Omega
,
Esvagt Protector
, bugserfartøjet
Normann Drott
,
vagtskibet
Strillhawk
og redningsskibet
Nordsøen
. På grund
af det hårde vejr var det dog kun
Esvagt Omega
og
Esvagt
Protector
, der var i stand til at søsætte deres FRB’ere. Iført
overlevelsesdragter og de fleste bundet sammen fem eller
seks af en såkaldt kammeratskabsline sprang de 49 mand fra
Den drivende beboelsesrig "West Gamma" med slagside og smadret helidæk. Foto: ESVAGT.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...204