109
oplevelse af Vadehavsregionen”
70
. Det bliver interessant
at se, hvad tilhørsforholdet til “Kulturregion Vadehavet”
kommer til at betyde for de områder, der ikke traditionelt
opfatter sig som hørende til Vadehavsregionen. Det gælder
f.eks. de udprægede hedesogne mod øst eller nogle af
Vesterhavets bedste badestrande ved Vejers, Grærup,
Henne og Nymindegab. Det vil være uheldigt, hvis man
i iveren efter at udnytte det
brand
, som Vadehavet er for
tiden, kommer til at overdøve de nuancer og forskelle, der
også er. Hvis påpegningen af særlige karakteristika ved et
landskab får som konsekvens, at man ikke ser kvaliteterne
ved de nærliggende landskaber, kan der gå mere tabt, end
der vindes
71
.
Der er flere eksempler på, hvordan fokus på ét aspekt
får betydning for tilgrænsende aktiviteter: Da man valgte
at frede øen Nyord ved Møn, var man samtidig med til at
fremme en udvikling, der betød, at øens befolkning i dag
stort set kun består af ikke-erhvervsaktive
72
, og da man
fredede husene i Stenbjerg fiskerleje, var man samtidig med
til at forhindre fortsættelsen af det fiskeri, der havde skabt
fiskerlejet
73
.
Kulturchefen på Gotland, Helena Wangefelt Ström,
betegner med eksempel i verdensarvsstedet Visby Ringmur
udpegningen af ting som kulturarv som kulturarvsprocessen
eller “kulturarvificeringen”, der fremhæver kulturarv som
repræsentant for en tid, en genre, et folk på bekostning af
de andre funktioner, det også har
74
. Måske burde man lidt
oftere spørge, hvilke omkostninger “kulturarvificeringen”
har, og hvad det er for en kulturarv, der skabes, når et
område fastfryses
75
.
Efter en gennemgående restaurering 1997-2001 fremstår fiskerlejet Stenbjerg ved den jyske vestkyst yderst velholdt, men der drives ikke
længere erhvervsfiskeri. Foto: Thomas Højrup.
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...204