som ressource
, som blev iværksat i 2002, og som udgav
sin rapport
Historisk kystkultur - en ressource i nutiden
i
2004
23
.
Projektet skulle være handlingsorienteret, dvs. det
skulle forsøge at identificere, hvorfor det gik, som det
gik, og hvordan erfaringerne kunne overføres til andre
områder. Gennem projektet ønskede man at motivere til
samarbejde mellem kulturmiljøforvaltninger og kyst-
erhverv samt at få integreret kulturhistoriske hensyn i
den øvrige kystzoneforvaltning. Endelig ønskede man at
føre den nordiske kystkultur ind i en generel europæisk
kystkulturdebat. Derfor skulle projektet også identificere
problemstillinger, som det vil være en fordel at løse i
samarbejde med andre europæiske lande.
Ideen om at se kulturmiljøet som en ressource er typisk
for den tilgangsvinkel, der gennem 1990’erne i stigende
grad kom til at præge forvaltningen på området. Den
lægger op til, at bevaring ikke skal ske gennem fredning
og beskyttelse, men ved at tingene finder en ny funktion i
nutidens samfund
24
.
102
I 1619 blev der oprettet hospital for spedalske og andre alvorligt syge på skærgårdsøen Själö syd for Åbo i Finland. I dag er der forsknings-
institut i bygningerne, og om sommeren viser de studerende rundt i kirken fra 1733. Foto: Søren Møller Christensen.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...204