94
på det tidspunkt blev anvendt.
26
Og ved siden af indførelsen
af den ændrede slusepraksis har fiskerne også fået følgeskab
på fjorden af ”ålekragen” - skarven - som siden midten af
1990’erne har haft en koloni på Klægbanken i den østlige
del af fjorden. Betydningen af skarvens fødesøgning for
fangsterne af blandt andet skrubber og ål er et helt kapitel for
sig, men som et lille lyspunkt - set fra fiskernes synspunkt -
fortæller Jes Ebsen i denne forbindelse, at skarven ikke er
hurtig nok til at fange helt. Den specielle laksefisk, som
fiskerne i de senere år har reklameret for som fjordens
”nationalfisk”, er dermed en af de fisk, som kunne se ud til
også i fremtiden at skulle holde liv i det nu om dage truede
fiskerierhverv på fjorden.
Noter
1.
Artiklen er en redigeret udgave af et afsnit med titlen
”Fjordfiskeriet” fra bogen
Viljen til fiskeri. Hvide Sande-
fiskeriet 1982-2007
, skrevet af Søren Byskov og udgivet
af Hvide Sande Fiskeriforening i anledning af 75-års
jubilæet i 2007. Hvor intet andet er nævnt bygger artiklen
på forfatterens interview med fjordfiskerne Hans Lodberg,
Hvide Sande, og Jes Ebsen, Ringkøbing. Desuden har biolog
Carsten Krog bidraget med oplysninger og kommentarer.
2.
Niels Wegner: "Forureningen og fiskebestanden i Ring-
købing Fjord". I:
Kaskelot
nr. 67/68, 1986 (s.36).
3.
Oplyst af fjordfisker Jes Ebsen.
4.
Oplyst af Fiskeridirektoratet, december 2006.
5.
Wegner: "Forureningen og fiskebestanden..." s. 39 samt
interview med fjordfiskere Hans Lodberg og Jes Ebsen.
6.
Fangsttallene er oplyst i et interview med åleeksportør
Henning Brasen, Hemmet, i
Dansk Fiskeritidende
2. april
1992.
7.
Afsnittet bygger på oplysninger fra Jes Ebsen, fjordfisker
og formand for Heltklækkeriet i Bjerregård.
8.
Kilde: Fiskeridirektoratet.
9.
Poul Hald-Mortensen: "Kan en ny slusepraksis i Hvide
Sande genskabe naturværdierne?" I:
Kaskelot
nr. 67/68,
1986 (s.54) Hald-Mortensen var biolog og fuldmægtig i
Fredningsstyrelsen under Miljøministeriet.
10.
Hald-Mortensen: "Kan en ny slusepraksis…" s.54.
11.
Bjarne Dyrberg, Tarm, fmd. f. Skjern Å Sammenslut-
ningen, personlig kommunikation.
12.
Wegner: "Forureningen og fiskebestanden ..." s. 39-40.
13.
Oplyst af Carl Peder Brasen, Carl Lauridsens Aale-
eksport, Hemmet.
14.
Bjarne Dyrberg gør opmærksom på, at fjordfiskerne på
den østlige side af fjorden flere år tilbage i en periode havde
organiseret sig i det, de kaldte Vestjysk Centralforening
I 1990’erne opstod en skarvkoloni på Klægbanken i Ringkøbing fjord. Som andre steder i Danmark gav dens tilstedeværelse anledning til
heftige diskussioner mellem fiskere og naturfredningsinteresser, fordi skarven lever af fisk, herunder arter som skrubber og ål.
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...204