93
Garnjolle RI 195 ”Jesper Thorup” på vej ind. I forenden ses garnhaler. Foto: Gunnar Pedersen.
registrere det, som de tilbageværende fjordfiskere håber, var
resultatet af en mere afbalanceret slusepraksis: Ikke alene
skrubbe, men også helt og sild gav i 2005 og 2006 fangster
i et omfang, som ikke var set længe, og smelten viste også
tegn til fremgang efter en lang nedgangsperiode.
24
Til
gengæld måtte man se i øjnene, at der indtil videre ikke var
ændret på ålefiskeriets nedgang, og i 2006 var Ringkøbing
fjord ikke længere hjemsted for mere end nogle ganske få
erhvervsfiskere. Stadig var der dog mange bierhvervsfiskere,
som på trods af, at de kun fik en mindre indtægt fra fiskeriet,
ikke ville undvære at komme på fjorden. Eller som det blev
beskrevet af
Fiskeritidende
i en reportage fra ålefiskeriet i
efteråret 2006:
De vil nødig give afkald på livet på og ved
fjorden. Spændingen ved fiskeriet, den friske luft og friheden
til selv at bestemme er det hele værd
.
25
For fiskere som Hans Lodberg, der indtil 1992 fiskede på
fuld tid i fjorden, betyder udviklingen, at han ikke længere
gør sig håb om, at de redskaber, som for år tilbage blev
anskaffet til fuldtidsfiskeri, igen vil komme i brug. Selv
om fiskebestandene igen udviser positive tegn, er der sket
så mange forandringer i både naturen, naturforvaltningen
og samfundet omkring fjorden i øvrigt, at mulighederne
for erhvervsfiskeri er begrænsede. Af hensyn til lakse- og
ørredsmolt, som sættes ud i Skjern Å-systemet, blev der i
1996 lagt begrænsning på antallet af sildebundgarn i fjorden,
således at der ikke måtte fiskes med flere end de 15 garn, som
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...204