11
kom til primo 1968 som henholdsvis akvariebiolog og akva-
riemester. På det tidspunkt nærmede åbningsdagen sig med
raske fjed, og i de sidste dage op til åbningen var museet
en veritabel myretue af summende travlhed, da 80-90 hånd-
værkere og arbejdsfolk var sat ind på at klare de sidste de-
taljer og få alt ryddet op ude og inde.
Færdig blev man - og til tiden. Den sidste håndværker
var ude, da gæsterne ankom kl. 11.15 den 24. april 1968.
Der blev klippet snore og holdt taler af fiskeriminister A.C.
Normann samt de to primus motorer bag det nye museum,
borgmester Henning Rasmussen og museumsforeningens
formandArne Espegaard. Med målrettet energi og en samlet
investering på 12 millioner kr. var Fiskeri- og Søfartsmuseet
gået fra ide til en konkret virkelighed, der nu kunne åbnes
som Esbjerg Kommunes gave til byens borgere i anledning
af Esbjerg Havns 100-års jubilæum
1
.
Kong Frederik IX og museets første formand, Arne Espegaard (th.), i maj 1968. Kong Frederik IX var i England, da Fiskeri- og Søfarts-
museet blev åbnet, men besøgte museet straks ved hjemkomsten til Danmark.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...240