7
Når disse linjer skrives, har mere end seks millioner besøgende passeret entrédøren til Fiskeri- og Søfartsmuseet på Tarphage-
vej i Esbjerg. Det runde tal blev nået i 2007 og svarer til omkring 150.000 gæster på årsbasis - eller godt tre gange så mange
besøgende, som selv de vildeste gæt lød på, da man i midten af 1960’erne projekterede museet.
Fiskeri- og Søfartsmuseet kan i 2008 fejre 40-års jubilæum for museets officielle åbning som Esbjerg Kommunes gave til
byens borgere i anledning af Esbjerg Havns 100-års jubilæum den 24. april 1968. Siden da er museet blevet godkendt efter
den danske museumslovs særlige § 16, som alene gælder museer, der udfører opgaver af national betydning, og Fiskeri- og
Søfartsmuseet har også fået status som firestjernet dansk turistattraktion. Der kunne nævnes mange andre hædersbevisninger,
som museet eller dets medarbejdere har fået, men de to - som her er fremhævet - er nok dem, der bedst betegner det, som
Fiskeri- og Søfartsmuseet i dag står for som institution.
Fiskeri- og Søfartsmuseet af i dag er resultatet af et langt fælles træk fra initiativrige bestyrelser og målrettede medarbej-
dere. Én af dem kunne - som den første nogensinde - i år fejre et 40-års jubilæum på museet. Det er Svend Tougaard, idémand
bag museets sælarium fra 1976, modtager af Verdensnaturfondens Årspris i 1988 og landskendt gennem mere end et årtis
optrædener i DR’s ”En naturlig forklaring” frem til begyndelsen af det nye årtusinde. Et stort tillykke til Svend Tougaard - og
en ikke mindre stor tak til Svend for et livslangt, engageret og banebrydende arbejde for Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Det fælles træk rækker dog langt ud over museet selv. Fiskeri- og Søfartsmuseet ville aldrig være opstået uden en enestå-
ende opbakning fra Esbjerg Kommune, og den videre udvikling kunne ikke have fundet sted uden en så fornem støtte, som
Esbjerg Kommune, det nu hedengangne Ribe Amt og den danske stat har givet. Museet skylder ligeledes en stor tak til en
lang række fonds og sponsorer for de resultater, som er opnået gennem årene. En hjertelig tak til museets trofaste kreds af
faddere, hvis velvillige opbakning gennem mange år har muliggjort mange af museets initiativer og som samtidig har været
en kontinuerlig støtte bag udgivelsen af Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog, som med nærværende udgave har nået den 20. i
rækken. Også til vore talrige samarbejdspartnere i ind- og udland skal der naturligvis falde en tak for et godt og konstruktivt
samarbejde gennem mange år.
Sidst, men ikke mindst, tusind tak til museets bestyrelse og medarbejdere for indsatsen i 2007 samt til bidragyderne til den-
ne årbog, der både tegner et billede af Fiskeri- og Søfartsmuseets 40 år på Tarphagevej og af det faglige arbejde i løbet af 2007.
Morten Hahn-Pedersen
museumsdirektør
Forord
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...240