© Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet i Esbjerg
ISBN: 978-87-90982-45-4
ISSN: 0904-1923
Fremstilling og ekspedition:
Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V.
Telefon: 76 12 20 00
Telefax: 76 12 20 10
Email:
Website:
Redaktion & layout:
Morten Hahn-Pedersen
Oversættelse af summaries:
Sprog & Data
Foto:
Hvor intet andet er anført, stammer fotos fra artiklens forfatter,
museets arkiv, museumsfotograferne Brian Kristensen og Torben Meyer
eller fra museets øvrige medarbejdere
Grafik, kort og tegninger:
Hvor intet andet er anført, hidrører grafik, kort og tegninger
fra museets udstillingsteknikere Niels Knudsen og Claus Smedegaard
Produktion:
PE offset A/S, Varde
Bogladepris:
Kr. 198,-
Bogens forside:
Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2007
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...240