Forord
7
Morten Hahn-Pedersen:
Et museum i stadig bevægelse - Fiskeri- og Søfartsmuseet 1968-2008
9
Søren Byskov, Mette Guldberg, Morten Hahn-Pedersen, Thyge Jensen og Svend Tougaard:
40 års forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet
35
Søren Byskov:
En skibstømrer takker af - om bevaringen af museets fartøjssamling
59
René Taudal Poulsen:
Var der flere fisk i Nordsøen for 135 år siden?
69
Morten Karnøe Søndergaard:
Læsø og hummerfiskeriet
79
Thomas Højrup:
Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde
95
Morten Hahn-Pedersen og Morten Karnøe Søndergaard:
Nye tal på dansk offshore
125
Charlotte Jensen:
Det fremskudte dige
143
Thyge Jensen:
Aflivning af strandede hvaler
163
Mogens Rostgaard Nissen:
Virtuelt museum
179
Årsberetning 2007
189
Indeks 1988-2007
206
Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere
220
Forfatterliste
238
Indholdsfortegnelse
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...240