77
Den 5. juli 1973 ind-
rykkede Grindsted-
værkets ledelse to
helsidesannoncer
i samtlige større
dagblade. Her ses
den ene med titlen
“Myndigheder,
fiskerne og os”.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...204