og Søfartsmuseet - der dengang var en af de personer, som
havde sagen tæt inde på kroppen - ikke var udslag af en mini-
steriel mundkurv, men snarere en almindelig praksis, hvor
den enkelte tjenestemand ikke udtalte sig offentligt.
25
At
pressen på dette ene punkt tilsyneladende ikke havde en sag,
ændrede dog ikke på, at det både i dagbladet
Politiken
- der
nu helt havde skiftet holdning over for Kampmanns linie -
og
i Ekstrabladet
blev anført, at ministeren syntes blottet
for enhver troværdighed og som en logisk konsekvens
heraf burde miste taburetten. Anker Jørgensen ønskede dog
ikke at kommentere på, om sagen skulle få interne følger i
regeringen. Kampmann overlevede derfor i første omgang
73
på ministerposten, og i ugerne efter protesten slog han ind på
en mere restriktiv kurs overfor dumpninger. Han støttede nu
fiskernes krav om at flytte dumpningerne til Atlanten som en
midlertidig løsning og understregede samtidigt, at der ikke
i hans ministertid ville forekomme dumpninger i Nordsøen
uden forudgående forhandlinger med fiskerne. Kampmanns
dage som minister var imidlertid talte,
Grindal
-sagen havde
slidt for meget på hans troværdighed, og i forbindelse med
regeringens rekonstruktion i slutningen af september måned
samme år blev han - til egen store fortrydelse - frataget
ministeriet for forureningsbekæmpelse og erstattet af Helge
Nielsen fra boligministeriet.
26
Det var en kompakt mur af fiskekuttere, som hindrede “Grindal” i at forlade havnebassinet.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...204