80
I forhold hertil skete der henimod årtiets slutning en
omplacering af miljøspørgsmålet i den offentlige debat.
Med miljøgrupper som f.eks. NOAH i front gik miljøet
gradvist fra at være en eksternalitet, der kunne anvendes af
enhver efter forgodtbefindende, til at være noget der skulle
tages vare på.
For miljøbevægelserne var den offentlige debat i denne
periode en kampplads, som de i høj grad havde monopol
på at definere. Problemer, der var transformeret direkte fra
konkrete livsverdener, havde høj kurs på denne kampplads,
idet de ikke blot gav mulighed for at påpege en given
forurening, som det måske ellers kunne være vanskeligt
for almenbefolkningen at forholde sig til, de udstillede
også en gruppe mennesker, der var truet af forureningen.
For almenbefolkningen var der således noget konkret at
kunne agere på. Netop denne kombination muliggjorde, at
Esbjergfiskerne fik succes med deres blokade. Der var et
konkret og synligt problem at forholde sig til, som passede
ind på den arena, som miljøorganisationerne havde skabt.
Men ligesom miljøorganisationernes forarbejde var en
På dækket af kutteren ”Jane Kidholm” snakkes der om løst og fast under blokaden af "Grindal".
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...204