som det beskrives,
”af stor og stedsevarende betydning for
mange mennesker i Esbjerg”.
17
Vækkelses- eller missions-
ugen på sømandshjemmene fulgte i reglen direkte efter mis-
sionsugen i Esbjergs missionshus i januar eller februar, og
igen i 1937 berettes der om meget stor tilslutning. En tragisk
række af forlis i efteråret og vinteren 1936 havde ført til
ikke mindre end 38 druknede Esbjergfiskere, og de mange
ulykker gav et stort behov for den form for fællesskab og
håb, som missionen kunne give de efterladte og de mange,
som var påvirket af begivenhederne. Modsat tendensen i de
fleste større byer i Danmark i denne periode oplevede Indre
Missions samfundet således vækst i Esbjerg i 1930’erne.
Disse år var krisetider for landet, men i missionsfisker-
nes kreds oplevede man øget tilslutning og engagement.
KFUM fik med held påbegyndt en årlig tradition med at
arrangere vinterlejr på Fanø for de yngre fiskere, hvilket
bidrog til at skabe tætte sociale bånd mellem fiskerne og
gjorde KFUM endnu mere populær. Inden for fiskeriet lå
missionsfiskerne ikke på den lade side. Man var bevidst om
værdien af at slutte sig sammen i forpligtende fællesskaber,
og ud over at dele viden om fiskepladser inden for kredsen,
engagerede man sig i egne erhvervssammenslutninger med
kontante økonomiske og sociale fordele.
Indkøbsforening og skibsforsikring
I 1919 besluttede en kreds af missionske kutterejere at op-
rette en indkøbsforening med det formål at skaffe medlem-
merne nem og billig adgang til først og fremmest tovværk
Fra Sømandshjemmet Ny Havn omkring 1935.
45
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...192