101
Internationale miljøorganisationer stod i 1970’erne og
1980’erne bag årelange kampagner mod kommercielt sæl-
drab. Selvom canadiske sælfangere og de europæiske be-
folkninger var den egentlige hovedmålgruppe, fik kampag-
nerne hårdest konsekvenser for grønlandske og canadiske
inuitter. De arktiske sælfangere var afhængige af pengeind-
komsten fra salg af sælskind, og et drastisk fald i de glo-
bale sælskindspriser fjernede denne indtægtskilde. I denne
artikel gives der en kort historisk baggrund for sælkampag-
nerne og et indblik i, hvordan inuit sælfangerens blandede
naturalie- og pengeøkonomi kunne blive det største offer i
kampagnerne.
Indledning
Det brutale billede af hvide sælunger, der overstænket med
røde blodpletter ligger livløse i hobetal på isen, er blevet det
symbolske billede på en mangeårig kamp mod kommerciel
sælfangst. For mange er drabene på sælungerne blevet en
slags målestok for menneskets moralske integritet over for
dyr.
1
Det er mindre kendt, at kampagnerne i 1970'erne og
1980'erne havde store omkostninger for iniut fangeres le-
vevilkår, selvom deres traditionelle fangstmetoder adskilte
sig væsentligt fra de kommercielle. Kampagnerne medførte
et dramatisk fald i sælskindpriserne, og det ramte mange
arktiske fangerfamiliers økonomi.
Mens de europæiske befolkninger var vidne til en følel-
sesladet kampagne, der satte nye standarder for iscenesæt-
telse af protester, forsøgte grønlandske og canadiske inuit-
ter forgæves at få kampagnens ophavsmænd til tydeligere at
Fanget i kampagnen
Af Jeppe Høst
skelne mellem den kommercielle sælfangst og de arktiske
fangeres traditionelle fangstmetoder.
2
På trods af at organisationer som Greenpeace og Inter-
national Fund for Animal Wellfare (IFAW) havde forståelse
for inuitternes bekymringer, blev denne forståelse aldrig
omsat til faktiske ændringer i kampagnen, der med tiden
mere og mere kom til at sætte lighedstegn mellem fangst af
sæler og menneskelig grusomhed.
3
I 1983 kulminerede kampagnen og det politiske lobby-
arbejde nemlig i det Europæiske Fællesmarkeds forbud
mod import af sælprodukter. Senere, i 1985, afslog Green-
peace endelig officielt en henvendelse fra den grønlandske
regering om at skelne mellem kommerciel og traditionel
sælfangst og var dermed med til at slå bunden ud af den
grønlandske økonomi.
4
Det fik nemlig skindpriserne til at
falde drastisk, og inuitterne blev således de største ofre i
en kampagne, der oprindelig ikke var rettet mod dem, men
mod den kommercielle sælfangst.
Krigen mod sælerne
Perioden fra den kommercielle sælfangsts begyndelse i
1700-tallet til tiden omkring 1950 er blevet kaldt for ”Kri-
gen mod sælerne”.
5
Betegnelsen hentyder til det store omfang, hvorpå den
ene sælart efter den anden blev jaget og fanget, til det ikke
længere var muligt at drive kommerciel fangst på arten. Så-
ledes blev en række sælarter i Stillehavet og Atlanterhavet
én efter én truet af udryddelse.
Omkring år 1900 begyndte kommercielle canadiske
sælfangere og fiskere at fange sælerne på isen ud for New
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...168