100
Den hvide sælunge er blevet et symbol på menneskets moralske forhold til dyrene og er med sine appellerende øjne samtidig blevet omdrej-
ningspunktet for en af de største dyreetiske kampagner i det 20. århundrede. Foto: iStock.com.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...168