Previous Page  151 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 151 / 160 Next Page
Page Background

149

Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at det at engagere sig

i aktuelle og relevante dagsordener er en god måde at få op-

mærksomhed på. Vigtigt er det, at indsatsen flugter med muse-

ets værdier og kompetencer, og på den måde skaber legitimitet

og troværdighed til museet. Ellers kan det nemt klinge hult. I

dag har vi ikke et udtalt engagement i miljøproblemer eller an-

dre aktuelle dagsordener, men det er klart i vores bevidsthed, at

denne kobling løbende skal afdækkes.

Lokal forankring og kongeligt besøg

At bryde ud af en eksisterende museumsforening for Esbjerg

Museum er én ting, men at samle ressourcer og opbakning til

at få bygget et nyt museum er en anden, især set i lyset af at

daværende rigsantikvar prof. Glob absolut ikke var tilhænger af

idéen om et nyt museumsbyggeri i Esbjerg. Den nye museums-

forenings bestyrelse, med formand Arne Espegaard i spidsen,

var dog ikke til at slå ud. De afgørende midler kom fra lokale

aktører, ikke helt uventet med væsentlige bidrag fra Vestjysk

Fiskeriforening og Claus Sørensen – Esbjergs ”

grand old man

”.

Parallelt med den øgede interesse for museet fra lokale aktører,

øgedes også opmærksomheden for det forestående 100-års ju-

bilæum for Esbjerg Havn. Allerede i 1961 blev 100-års jubilæet

for Esbjerg Havn et lokomotiv for tanken om et nyt museum i

stedet for en midlertidig udstilling, som ville forsvinde efter ju-

bilæet var afholdt. I ovenstående ses vigtigheden af den lokale

forankring, samt vigtigheden af koblingen til Esbjerg Havn. En

pointe man ikke kan undlade at reflektere over kort inden Es-

bjergs havns 150-års jubilæum i 2018 og dermed museets 50-

års jubilæum.

Arkitekturen i det museum, man byggede i 1968, var så

karakteristisk i sit udtryk, at man næsten foranlediges til at

kalde det ikonisk for sin tid. Derudover havde det en størrelse,

en beliggenhed og en funktion som fiskerimuseum, akvarium

og laboratorium, som for sin tid var så banebrydende, at det

afstedkom et kongeligt besøgt umiddelbart efter åbningen i

1968. Det var Kong Frederik den 9. som aflagde museet besøg

14 dage efter den formelle indvielse. Dette grundet officielle

pligter i England på selve dagen!

Museet set fra luften i 1968.