Previous Page  147 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 147 / 160 Next Page
Page Background

145

FOS-FUNDAMENTET

Mission

– Vores opgave

”At koble natur- og kulturhistorie om mennesker og havet i spændende forskningsprojekter, levende

fortællinger, udstillinger, formidlingsforløb og øvrig kommunikation for derved at medvirke til øget

erkendelse for gæster og samfund”

Vision

– Vores pejlemærke

”Vi vil skabe oplevelser , man taler om”

Løfter

– Redskab til at opfylde visionen

Værdier

– Vi er

Faglige – Nysgerrige – Engagerede – Udadvendte – Lærende – Vitale – Tillidsskabende

Attraktivitetsløfte

”Vi er vitalitet, fornyelse,

faglighed og oplevelser,

man taler om”

Relationsløfte

”Vi har fokus på hinan-

dens, vores brugere og

omgivelsers behov, tager

ansvar og er løsningsori-

enterede”

Museumsløfte

”Vi aktualiserer viden om

kultur- og naturarv, gør

den tilgængelig og

vedkommende og sikrer

den for fremtidens

anvendelse”

Samarbejdsløfte

”Vi er interesserede,

involverer os, er vedkom-

mende og har lyst til at

skabe værdi – sammen

med andre”

Figur 1:

Museets nye fundament.