Previous Page  142 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 142 / 160 Next Page
Page Background

140

museets beliggenhed ved basehavnen for de danske offshore-

aktiviteter på Nordsøen har gjort ”offshoren” til et af de emner,

som museet naturligt fokuserer på. Gennem mange års forsk-

ning og undersøgelser blev der skabt et solidt fundament for

en ny basisudstilling om emnet, og med åbningen af ”Energi fra

havet” har museet fået en udstilling, der giver en spændende,

æstetisk og overskuelig introduktion til en verden, der normalt

ikke giver nogen adgang for den brede offentlighed.

Noter

1

Hahn-Pedersen 2016

2

Jf. litteraturlisten

3

Hahn-Pedersen 2011

4

Energi fra havet,

Esbjerg 2014

5

Opstillingen ”Mærk olien” er udviklet af Experimentarium i København som led i

et samarbejde, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet til gengæld udviklede læringsspil-

let

Mission Offshore

, der også kan opleves på Experimentarium.

Litteraturliste

• Energi fra havet – Dansk offshore på Nordsøen. Forslag til udstilling på Fiskeri- og Søfarts-

museet i Esbjerg.

Udarbejdet af Søren Byskov, Asbjørn Holm, Niels Knudsen, Claus

Smedegaard og Morten Hahn-Pedersen. Esbjerg 2014

• Hahn-Pedersen, Morten:

A.P. Møller og den danske olie.

København 1997

• Hahn-Pedersen, Morten: En aktør i Danmarks olieby – Historien om Henning Kruse og

Esbjerg Oilfield Services A/S,

Sjæk’len 1999

, Esbjerg 2000, s. 91-123

• Hahn-Pedersen, Morten: En ny dansk industri – Om udviklingen af dansk offshore og

Esbjergs opkomst som baseby,

Sjæk’len 2001

, Esbjerg 2002, s. 115-151

• Hahn-Pedersen, Morten: Offshoresektoren ved årtusindskiftet,

Sjæk’len 2002,

Esbjerg

2003, s. 79-99

• Hahn-Pedersen, Morten: Møller på havet. Om havmølleparkernes udvikling og per-

spektiv,

Sjæk’len 2010

, Esbjerg 2011, s. 9-37

• Hahn-Pedersen, Morten: Mærsk Endeavour – historien om en rig,

Sjæk’len 2011

,

Esbjerg 2012, s. 87-95

• Hahn-Pedersen, Morten: Energi fra Nordsøen – overblik i et jubilæumsår og en foran-

dringstid,

Sjæk’len 2012

, Esbjerg 2013, s. 9-29

• Hahn-Pedersen, Morten:

Mærsk Olie og Gas. Fra danske til internationale operationer.

København 2016

• Hahn-Pedersen, Morten og Marit Jensen:

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af

offshoreaktiviteterne på Nordsøen

, Esbjerg 2002

• Hahn-Pedersen, Morten og Mette Guldberg:

Sikkerhed til søs – ESVAGT gennem 25 år

,

Esbjerg 2006

• Hahn-Pedersen, Morten og Morten Karnøe Søndergaard: Nye tal på dansk offsho-

re,

Sjæk’len 2007

, Esbjerg 2008, p. 125-141

• Søndergaard, Morten Karnøe og Morten Hahn-Pedersen:

Afledt effekt af aktiviteter på

Esbjerg Havn.

Esbjerg 2005

• Taudal Poulsen, René og Morten Hahn-Pedersen: A.P. Møller-Mærsk i olie- og gasin-

dustriens værdikæde,

Sjæk’len 2011

, Esbjerg 2012, p. 67-85

Søren Byskov

(f. 1964) Etnograf/historiker, ph.d., inspektør

på Fiskeri- og Søfartsmuseet og seniorforsker

ved Center for Maritim- og Erhvervshistorie

ved Syddansk Universitet. Arbejder inden

for kystkultur og maritimhistorie, herunder

navnlig dansk erhvervsfiskeris historie. I

2015-2016 projektleder for realiseringen

af udstillingen ”Energi fra havet – Dansk

offshore på Nordsøen”.

Summary

On 8 September 2016, the Fisheries and Maritime Museum

opened the doors to its latest major venture in the presence

of HRH Crown Prince Frederik – the exhibition entitled “Energy

from the Sea – Danish Offshore in the North Sea”. Thanks to

its location in Esbjerg close to the base port for offshore activi-

ties, the offshore sector has been part of the museum’s research

field since the 1990s. The extensive knowledge that has been

built up over the past two decades is now being presented to

the museum’s visitors, who can experience an exciting and aes-

thetically pleasing exhibition characterised by innovative digital

and visual effects. The exhibition offers museum visitors the

opportunity to take a journey into the North Sea, into a world

that few people experience. Roughnecks, a helicopter, huge

platforms in stormy weather and the erection of offshore wind

turbines are just a few of the many elements telling the story of

the Danish offshore sector which has developed in the North

Sea since the 1970s, with Esbjerg as its onshore hub.

The museum has been preparing the exhibition since 2013, and

thanks to a generous donation from the A.P. Møller Founda-

tion, we were able to begin work in 2015 on the implementation

and construction of the exhibition premises, which previously