Previous Page  145 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 145 / 160 Next Page
Page Background

143

Modsatte side:

Bygningen fra 1968 med de rene linjer både udvendigt og inde.

Foto: Peter Nissen 1968 (Esbjerg Byhistoriske Arkiv EBA 14287-042)

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg stod færdigt 24. april

1968. Datoen for indvielsen var sammenfaldende med Esbjerg Havns

100-års jubilæum. Museets formål var i udgangspunktet at fremvise fiske-

riets historie og storhedstid, samt at vise de besøgende hvilke fiskearter

der fandtes i Nordsøen. Kimen til et kombineret natur- og kulturhistorisk

museum var lagt. 49 år er gået siden indvielsen, og i 2016 besluttede besty-

relsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, at tiden var inde til en relancering af

museet. En beslutning som var sammenfaldende med ansættelsen af mu-

seets nye direktør, David Dupont-Mouritzen. Opgaven med relanceringen

bærer titlen Re-Imagine.

Af David Dupont-Mouritzen