Previous Page  140 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 140 / 160 Next Page
Page Background

138

Animationen af Horns Rev 2 havmøllepark kan opleves sammen

med en unik lille film produceret af DONG Energy og optaget

med et hjelmmonteret kamera af en vindmølletekniker på ar-

bejde i havmølleparken. Som en yderligere illustration af de

fascinerende kompetencer, som findes i vindmølleindustrien,

vises også en animation af havmølleinstallationsskibet ”Sea In-

staller” i færd med at opstille en mølle til havs. Animationen vi-

ses på en skærm i tilknytning til en meget detaljeret skalamodel

af det samme fartøj, fastfrosset i en arbejdssituation til havs.

Havmøllerne repræsenterer den mindste del af udstillingen

”Energi fra havet”, men et kig på den afsluttende skærm i udstil-

lingen afslører, at vindenergi i Danmark udgør et væsentligt bi-

drag til nationens samlede el-produktion. En

real time

opkobling

til

Energinet.dk

’s hjemmeside viser på denne skærm, hvor stor

en del af det helt aktuelle forbrug af elektricitet i Danmark, der

stammer fra vindmøller. Mens dette tal kan fluktuere fra mere

end to tredjedele af nationens samlede forbrug på en blæsen-

de dag til stort set intet på en vindstille sommerdag, lader vi

gæsten gå ud i virkeligheden igen med bevidstheden om, at

energiproduktion til havs har mange facetter, som er særdeles

fascinerende, når man giver sig tid til at lade sig overraske, men

at forsyningssikkerhed inden for energi er et tema, som fortsat

kræver megen fokus på trods af en højt udviklet teknologi.

Sidste hånd lægges på modellen af ”Esvagt Caroline”, inden den sættes i montre i udstillingen. Modellen er udført i skala 1:48 og er fremstillet specielt til udstillingen

af firmaet Andresen & Meyer, København.