Previous Page  139 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 139 / 160 Next Page
Page Background

137

ne i et moderne forbrugssamfund i en fremtid, hvor råolie ikke

længere er til rådighed.

Den sidste del af udstillingen er også gjort visuelt tiltrækkende

i kraft af en stor projektion på væggen. Denne gang flyves der i

en animeret verden af vindmøller i havmølleparken Horns Rev 2,

hvor gæsten er vidne til en virtuel flyvetur, som næppe nogen-

sinde vil kunne udføres i virkeligheden, men som ikke desto

mindre giver et fantastisk indtryk af de store møllers tilstede-

værelse på havet i al slags vejr. Havmøller har nogle fysiske di-

mensioner, som gør det helt omsonst at tænke på at gengive en

Esbjerg Havn 2013. Esbjerg har udviklet sig til Danmarks vigtigste udskibningshavn for havmøller. En udvidelse af havnen mod øst i 2010’erne var udtryk for Havnens

bevidste satsning på udvikling af ”den grønne offshore” som forretningsområde. Foto: Esbjerg Havn.

mølle i sin naturlige størrelse i udstillingen. Men for alligevel at

illustrere moderne havmøller i deres fulde omfang vises et profil

i naturlig størrelse af en 75 m lang vinge til en 6 MW havmølle

fra Siemens Wind Power. Profilet er skabt på baggrund af kon-

struktionstegninger venligst udlånt fra Siemens, og det dækker

en stor del af endevæggen i rummet med sine femmeters højde

og knap tre meters bredde. Inde i profilet er opstillet en model

af den mølletype, som vingen hører til. Hele udstillingslokalet

er 20 meter langt, og det giver stof til eftertanke, at der således

skulle et fire gange så stort lokale til, hvis museet skulle have

haft mulighed for at vise en vinge i sin fysiske helhed.