Previous Page  137 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 137 / 160 Next Page
Page Background

135

kvikke gæst opdager ikke alene, at dykkerens ansigt er meget

livagtigt udført, han finder også ud af, at det fra et bestemt sted

på ”havbunden” i rummet er muligt at interagere med de livagti-

ge fisk, som svømmer rundt i den marine biotop, der er opstået

omkring offshoreinstallationernes undersøiske dele.

Med oplevelsen af, at livet under vandet er mangfoldigt og sam-

eksisterende med de menneskeskabte rør og betonfundamen-

ter, bevæger gæsten sig videre ind i udstillingens modelrum,

hvor man, som navnet antyder, kan se modeller på gulvet og på

væggen af et supplyfartøj og et vagtskib samt af forskellige typer

platforme. Modellerne får liv på en skærm med små filmklip af

virkelighedens skibe og platforme, og i resten af rummet bliver

man yderligere præsenteret for smukke og illustrative animatio-

ner og billedserier fra offshorens verden. Der vises en gengivelse

af olieproduktionens omfang belyst gennem opbygningen af hele

infrastrukturen på Nordsøen samt gennem et virtuelt kæmpe-

stort tårn af olietønder. Til glæde for de lokalhistorisk interesse-

rede kører en stemningsfuld og fascinerende fotoserie af Esbjerg

Havns udvikling fra at have været Danmarks største fiskerihavn i

1900-tallet til i det 21. århundrede at udgøre hjertet i ”Danmarks

Energimetropol”. For de særligt teknikinteresserede er der mu-

Modeller og filmsekvenser bruges til at vise, hvordan det danske olie-gas eventyr tager sig ud i virkelighedens verden i 2016. Animationer viser Nordsøens ener-

gisystem og omfanget af den danske olieproduktion, og stemningsfulde luftfotos viser Esbjergs forvandling fra fiskerihavn til energimetropol. Foto: Territorium.