Previous Page  146 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 146 / 160 Next Page
Page Background

144

Relancering og Re-Imagine

At gennemføre en relancering kræver et indgående kendskab til

museets udgangspunkt, til museets nuværende virke og til de

forventninger der er i dag til et attraktivt museum. Målet med

relanceringen er at skabe et nyt fundament og en ny grund-

fortælling

1

tilpasset en ny epoke og nye præmisser, men med

respekt for udgangspunktet. Deraf navnet

Re-Imagine

.

Fiskeri- og Søfartsmuseet har fra starten i 1968 været en stor

og vigtig aktør på den danske museumsscene, ligesom museet

gennem alle årene har indtaget en særlig position blandt Es-

bjergs indbyggere. Den position skal vi naturligvis bevare, men

positionen er ikke naturgiven. En aktør som Fiskeri- og Søfarts-

museet skal derfor i høj grad forholde sig til, at det omkringlig-

gende museumslandskab er i gang med at definere en ny su-

perliga af museumsattraktioner anført af Moesgaard Museum,

M/S Museet for Søfart, Vadehavscentret og det kommende Tir-

pitz, som åbner sommeren 2017. Museer der på hver sin måde

evner at forene formidling, oplevelser, arkitektur og mad på en

ny og interessant facon.

Forventningerne til et museum er ikke de samme som for 15 år

siden. Med et stigende udbud af spændende attraktioner med

udfordrende arkitektur, og med holdninger til mad og drikke,

forventer museumsgæster i dag en totaloplevelse, hvor fokus

i stigende grad er på alt det, som er uden om indholdet/udstil-

lingerne.

2

Skal man fremadrettet evne at forene museum og attrak-

tion til en museumsattraktion, må man tage opgaven med

at skabe en totaloplevelse alvorligt. Første lektie er at være

imødekommende og publikumsorienteret samt imødegå de nu-

værende, men også kommende gæsters behov. Især det sidste

er en vigtig, men svær øvelse.

Fiskeri- og Søfartsmuseets størrelse og kompetencer taget i be-

tragtning er det på ingen måde utænkeligt, at vi med vilje, pas-

sion og kampgejst kan placere os i den nye superliga, men det

er langt fra nogen selvfølge. Museet skal derfor lægge en strate-

gi for, hvordan vi med større naturlighed og gennemslagskraft

kan indtage en plads i den nye superliga af museumsattraktio-

ner i Danmark.

Skal vores ambition om at forblive i superligaen lykkes, skal vi

blive bedre til at forholde os til vores omgivelser og deres for-

ventninger til museet. Det er vores brændende platform. Og vo-

res svar på at håndtere den brændende platform kaldes for

Re-

Imagine. Re-Imagine

indeholder en plan for, hvordan vi imøde-

går de udfordringer, vi står overfor. Planen har en tidshorisont

som rækker frem til 2020, og har derfor overskriften ”Køreplan

2020”. Køreplan 2020 består af tre faser.

Fase 1 blev gennemført i andet og tredje kvartal af 2016, og

handlede om at finde ind til vores kerne

3

, for på den baggrund

at bygge vores nye fundament (her forstået som værdier,

mission og vision og fire husløfter – se figur 1). I tillæg formu-

lerede vi en grundfortælling (se figur 2), fem strategiske mål,

en kommunikations- og PR-plan og en designguide, der visu-

elt sætter kursen for den kommende tid. De to sidste indsatser

med assistance fra eksterne konsulenter.

Fase 2 handlede om de organisatoriske rammer, som skal om-

sætte det nye fundament og den nye strategi. Denne fase nåede

kun at blive igangsat i tredje kvartal af 2016, og vil således skulle

udrulles til fulde i 2017 og 2018.

Og sluttelig en fase 3 som har fokus på de fysiske rammer, som

bærer tydeligt præg af 49 års brug og mere end syv millioner

gæster. Fase 3 er ligesom fase 2 igangsat i slutningen af 2016,

og er et område, som i de kommende år vil indgå som en central

del af museets relanceringsstrategi med et klimaks den 24. april

2018 i forbindelse med museets 50-års jubilæum.

Et af de centrale elementer i den nye strategi er de fysiske ram-

mer, som både skal opgraderes og smelte tydeligere sammen til

en helhed for på den måde at forene vores fysiske rammer med

den nye identitet (eller mere rammende

brand

4

), som vi ønsker at

skabe og kommunikere fremadrettet. Dette vil samtidig give et