Previous Page  152 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 152 / 160 Next Page
Page Background

150

Re-Imagine 1968

Re-Imagine 1968

” er, som overskriften selv afslører, ikke bare

en gen-forestilling af museets kerne og DNA, det er en over-

skrift som stiller helt skarpt på udgangspunktet for 1968. I val-

get af 1968 er desuden et fokus på det arkitektoniske. Hvordan

så bygningen og den øvrige matrikel ud i 1968, og hvordan får

vi genoplivet den ånd og den signalværdi, som byggeriet havde

i 1968, men i en moderne udgave? Igen en opgave som bygger

på en præmis om at finde det rigtige udgangspunkt og derfra

skabe noget nyt, som kan styrke museets autenticitet.

Arkitektkonkurrencen i 1965 blev vundet af en københavnsk

tegnestue bestående af arkitekterne Halldor Gunløgsson

7

og

Jørn Nielsen. I Gyldendals

Den Store Danske

, kan man især finde

spændende læsning om førstnævnte. Heri står blandt andet, at

Halldor Gunnløgssons bygninger inden for den japansk-ameri-

kansk påvirkede modernisme, især hans eget hus i Rungsted

(1958) og Tårnby Rådhus (1957-59), har placeret ham som en

af efterkrigstidens førende danske arkitekter. Opgaverne tæl-

ler i øvrigt rådhuse og administrationsbygninger i Fredericia

(1963-65) og flere sønderjyske byer, Fiskeri- og Søfartsmuseet i

Esbjerg (1966-68) og Gammel Holte Kirke (1977-78). Med Uden-

rigsministeriets markante gulstensbygninger (1977-80) på Chri-

stianshavn skabte han et monumentalt og stærkt omdebatteret

bygningsværk. Gunnløgssons sidste store indsats var vinderfor-

slaget til konkurrencen om Københavns Havns fremtid (1985).

Halldor Gunløgsson er altså en markant repræsentant for sin

tid, og har med Fiskeri- og Søfartsmuseet skabt et værk, som set

med min øjne fortjener at blive sikret for fremtiden.

De krav, man stiller til museumsbyggerier i dag, er ikke de sam-

me som for næsten 50 år siden. Ændrede krav som faktisk hand-

ler om alt andet end nye materialer og teknologi, men i stedet

er knyttet an til, hvordan vores samfund bruger museer, og

Museet set fra Tarphagevej 1969.