Previous Page  153 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 153 / 160 Next Page
Page Background

151

hvordan man arbejder med udstillinger. Det handler altså mere

om adfærd og brugsmønstre:

”As the role of museums in society

changes, together with museological concepts and curatorial ap-

proaches, museum architecture is changing with them”.

8

I medlemsbladet for International Council of Museums (ICOM)

udrykker Tzortzi, hvordan museer faktisk skal være meget op-

mærksomme på den ”symbiose” de indgår i med det omkring-

liggende samfund. Hvis ikke vi evner at fastholde en balance i

dette symbiotiske forhold, så er det min vurdering, at vi som

museum taber legitimitet, og dermed langsomt bliver kørt ud

Tegning fra 1968 af museet i stueplan. Her ses blandt andet muren med de afrundede hjørner, som blev opført hvor den omtalte bådehal, var tiltænkt at skulle være.

I dag er det blevet til en administrations- og udstillingsbygning. Muren ses i øvrigt også på billederne på de forgående sider.

på et sidespor. ”

Re-Imagine 1968

” er den indsats i museets stra-

tegi, som skal adressere de udfordringer museet, har i forhold

til de fysiske rammer. En indsats som er begyndt med det der

tidligere er omtalt som fase 3 i Køreplan 2020.

Som et eksempel på hvordan man tankemæssigt har forandret

sig fra 1968 og frem til i dag, kan nævnes ønsket om en bådehal.

I Sjæk’len 1987 skriver formanden for museumsforeningen

1962 Arne Espegaard følgende:

”Danmark mangler i modsætning

til alle vores nabolande et skibsmuseum. Men vi forestiller os slet

ikke noget esbjergensisk Bygdøy, blot en beskeden bådehal med en