Previous Page  154 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 154 / 160 Next Page
Page Background

152

samling småfartøjer til fiskeriet og småskibsfarten, foreløbig fra

Vestkysten”.

9

Fokus for bådehallen i 1968 var ønsket om bevaring. I dag vil

behovet for formidling af unikt bådbyggerhåndværk til vores

gæster vægtes ligeså højt som bevaringen. Bådehallen blev

desværre nedprioriteret tidligt i realiseringsprocessen, men har

været et ønske lige siden, og er det fortsat den dag i dag. Måske

stærkere end nogensinde.

På trods af ændrede krav og anderledes forventninger til mu-

seer, så er det min vurdering, at man fra begyndelsen faktisk

tænkte tanker som i dag er højaktuelle, nemlig det multifunk-

tionelle. I forbindelse med de mange sympatitilkendegivelser

som museumsforeningen af 1962 modtog i de tidligere år, var

også forslag til at oprette et ”Vesteregnsinstitut”, som kunne

forske i egnens særegne natur og samhørende kultur. Et andet

forslag lød på et oceanografisk institut, og et tredje på et Nord-

sø-laboratorium. Historien vil vide, at der i tilknytning til museet

blev bygget Skalling-laboratoriet, som i mange år blev brugt af

Københavns Universitet. I dag står Skalling-laboratoriet i stort

omfang ubrugt hen, men hvis det overhovedet er muligt, vil det

være oplagt at genaktivere denne del af museet med aktiviteter,

der på ny kan skabe synergi og koblinger til museet.

Fiskeri- og Søfartsmuseet lægger den 24. april 2018 de første

50 år bag sig, men allerede nu må vi forberede os på de næste

50 år – og gerne med et ambitionsniveau, som berettiger en

plads i superligaen for museumsattraktioner i Danmark og med

respekt for udgangspunktet.

På billedet fra 1992 kan man se unoderne og afvigelsen fra udgangspunktet.