Previous Page  14 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 196 Next Page
Page Background

Derudover blev Hjerting benyttet af op mod 30 småbåde fra

Fanø på to læster og derunder. Derimod kom der stort set

ingen fremmede skibe til toldstedet i 1731.

Fra Hjerting var der en livlig trafik, som gik fra Norge i

nord til Holland i syd. De mindste fartøjer, fortrinsvis små-

bådene fra Fanø, sejlede i pendulfart sommeren igennem

til Elben med sorte potter og havde engang imellem også

nogle tønder korn eller en ladning fisk med. Udskibningen

af sorte potter – bedre kendt som jydepotter – var en spe-

cialitet for Hjerting. De blev produceret i landsognene på

Vardeegnen, hvorfra de blev kørt med hestevogn til Hjerting

og afsat til skipperne, som eksporterede dem i stort tal. Når

de små skibe kom retur, ankom de ifølge toldbogen i ballast,

altså uden last. Om det står til troende, at de kom hjem uden

varer, skal her være usagt, men at dømme efter utallige be-

retninger og klager har smugleriet ikke været ubetydeligt.

21

Fire skibe på 11-13 læster sejlede på Norge. De havde

korn med derop og trælast med hjem. Endelig var der told-

stedets to største skibe, en pinke og en galiot, begge på 16 læ-

ster, som sejlede til Grønland,

”Sælhundefangst at oplede”.

De var ejet af

”Det Hiertingske Grønlandske Rhederi”

, som

blev dannet i 1720 og bestod frem til 1758. Rederiet sendte

hvert år to skibe af sted på sælfangst i Nordatlanten, og det

drev et trankogeri i Hjerting.

22

Flere af toldstedets mellemstore fartøjer, fra fem

læster og opad, sejlede i 1731 på Holland. Det var meget

usædvanligt for en dansk provinshavn at have direkte

forbindelse med Holland. Det var stort set kun havnene

på den jyske Vestkyst – og det vil sige fra Ringkøbing og

sydover, der havde det, ellers gik handelen på Holland via

København. Skibene til Holland havde korn, stude, flæsk,

fisk og jydepotter med derned og bragte en mangfoldighed

af varer med tilbage fra det rige Holland. Der var alskens

krydderier, først og fremmest nelliker, kanel, muskatnød og

muskatblomme, som var klassikerne blandt de krydderier,

som det hollandske ostindiske kompagni bragte hjem til

Hjemmehørende skibe ved Varde Toldsted 1731

Facon

Læster

Alder

Byggested

Galiot

16

4

Eckernförde

Pinke

16

19

England

Smakke

13

2

Altona

Smakke

12

3

Altona

Smakke

11½

4

Altona

Smakke

11

10

Holland

Smakke

10

20

Frisland

Smakke

9

26

Frisland

Smakke

23

Frisland

Smakke

8

10

Frisland

Smakke

27

Frisland

Smakke

6

23

Ho

Smakke

6

16

Holland

Snekke

5

11

Altona

Skude

5

27

Hjerting

Skude

19

Ho

Skude

17

Ho

Båd

2

26

Hjerting

Båd

2

17

Ho

I alt 19 fartøjer 156,5 læster

Kilde: Varde Toldbog 1731. Rigsarkivet.

Sorte potter – og kaldet jydepotter – var den mest karakteristiske

eksportvare Hjerting. Denne er fundet i Nederlandene og er med

stor sandsynlighed eksporteret fra Hjerting.

© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Photo: Ton Penders.

12