Previous Page  17 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 196 Next Page
Page Background

En ny havn ved Grådyb

Trods konkurrencen fra Fanø var Hjerting endnu i begyn-

delsen af 1800-tallet et ladested af betydning, som blev be-

skrevet således af herredsfoged Tetens:

”En Ladeplads og

Toldsted for Kjøbsteden Varde, fra hvilken den er 2 Mile

beliggende, har 56 Huse og 195 Beboere. Dens Næring er

Avlsbrug, Vertshuushold og ringe Søefart med 5 der hjem-

mehørende Skibe (…)Fiskerie drives ikke, hvortil dog synes

at være god Leilighed.”

35

Omkring 25 år senere berettede C.

Dalgas i sin beskrivelse af Ribe Amt i 1830, at Hjerting var

en livlig lille by og det vigtigste ladested i Ribe Amt, og at

Varde-borgerne havde pakhuse på stedet. For nylig havde en

købmand fra Varde og en gæstgiver fra byen selv fået tilla-

delse til at handle med daglige fornødenheder – altså et brud

Skonnert ACTIV af Hjerting. Olie på lærred. Signeret: Lorenz Petersen, 1847. Fiskeri- og Søfartsmuseet.

15