Previous Page  9 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 196 Next Page
Page Background

Med denne udgave har

Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg

nået sin 27. årgang, siden

initiativet blev søsat i 1988. En den gang nyetableret kreds af ”faddere” for museet sikrede økonomien bag udgivelsen af

årbogen. Det har været tilfældet lige siden, og min første tak går derfor til ”Fiskeri- og Søfartsmuseets faddere”, hvoraf flere

har været med helt fra årbogens start.

Siden 1988 har undertegnede haft fornøjelsen af at stå for redaktionen af årbogen, men med nærværende udgave slutter

min tørn, idet jeg i maj 2015 går af som direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet efter 27 spændende år på posten. Jeg vil gerne

benytte lejligheden til at rette en hjertelig tak til museets bestyrelse og medarbejdere for et berigende, engageret og målrettet

samarbejde gennem alle de mange år. En tilsvarende velment tak til bevilgende myndigheder, styrelser, forvaltninger, er-

hvervsliv, fonde, sponsorer, dagspresse og kolleger i ind- og udland for godt samarbejde og fornem opbakning bag Fiskeri- og

Søfartsmuseet. Jeg er stolt af de resultater, som vi sammen nåede, og jeg ønsker museets bestyrelse, medarbejdere og samar-

bejdspartnere god vind på den videre færd.

Hovedlinjerne for de nærmeste års udvikling blev lagt i 2014, hvor museets bestyrelse udstak de overordnede linjer for en

ny strategi og vedtog en detailleret arbejdsplan for årene 2015-2018. I 2014 kunne museet indvie en ny Vadehavspavillon samt

et formidlingsbassin, og de første deletaper af et 2018-projekt blev færdiggjort til præsentation for fonde og sponsorer. En top-

karakter i Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet var også blandt årets mange positive resultater. Herom kan man læse

nærmere i den beretning om det forgangne år, der sammen med i alt ni artikler fra museets arbejdsfelt udgør dette års årbog.

Afslutningsvis tak til årbogens bidragydere – og god fornøjelse med læsningen.

Morten Hahn Pedersen

Museumsdirektør

Forord

7