Previous Page  11 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 196 Next Page
Page Background

Cordt Gylves Orm

En skippers karriere i dansk vestindiefart i 1700-tallet

Af Erik Gøbel

Det startede rigtig skidt for den unge sømand Cordt Gylves

Orm, da han skulle afsted på sin første sørejse i 1747. Men

hans karriere udviklede sig sidenhen alligevel ganske flot.

Han blev skipper på en række togter, der gik enten direkte

over Atlanten til Dansk Vestindien eller ad den berygtede

trekantrute via Guldkysten efter slaver til plantagerne på

de danske vestindiske øer. Med Orm som eksempel giver

artiklen et indblik i, hvordan den danske vestindiefart fore-

gik mellem 1747 og 1783.

Da Vestindisk-guineisk Kompagnis fregat PRINSESSE

SOPHIA MAGDALENA skulle til at afsejle fra Køben-

havn den 15. september 1747, skete der noget dramatisk.

1

Under folkenes hårde arbejde med at lette anker greb den

unge matros Cordt Gylves Orm pludselig sin kniv og stak

den tilsyneladende ganske umotiveret i siden på en af sine

helt uforberedte kammerater ved navn Johannes Johannesøn

Schaale. Kniven gik ind i hans venstre side kun en hånds-

bredde fra rygsøjlen. Kaptajn Andreas Thorsen beordrede

straks Cordt Gylves Orm sat i arrest på skibet, som dog

uden videre afbræk i skibsarbejdet afsejlede mod Helsingør,

hvortil man ankom allerede samme aften.

Næste morgen blev Johannes tilset ombord af byens to

kirurger, som kunne konstatere, at knivstikket heldigvis ikke

var mere farligt, end at patienten kunne forblive ombord på

PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA. Da vinden nu var

gunstig, stoppede kaptajn Thorsen kun kortvarigt ved Hel-

singør, og allerede lidt senere samme morgen saluterede han

for Kronborg og sejlede ud i Kattegat på vej mod Afrika og

Vestindien ad den berygtede trekantede slavehandelsrute.

Inden fregatten forlod ankerpladsen ud for Snekkersten,

havde kaptajnen imidlertid sendt en jolle i land med Cordt

Gylves Orm i benlænker og med besked til magistraten i

Helsingør om at tage sig af det først fornødne med hensyn

til misdæderen.

Man indkaldte straks samme dag Helsingør byting og

afhørte Orm. Nu kom det frem, at han intet som helst hav-

de imod Johannes Schaale, men at han havde stukket ham

med kniven netop for at blive sat i land og dermed undgå

at komme med på det lange togt.

2

Man måtte regne med, at

rejsen ville komme til at vare halvandet år, og at dødelig-

heden blandt søfolkene ombord ville komme til at andrage

op imod en tredjedel.

3

Cordt Gylves Orm forklarede, at han

ganske vist frivilligt havde taget hyre som matros på Vest-

indisk-guineisk Kompagnis skib, men at han havde fortrudt

kort efter, da han ikke var vant til livet til søs. Han havde

haft arbejde ved Flådens modelkammer i København,

4

og vi

må antage, at arbejdet med skibsmodellerne har været for-

holdsvis let i fysisk henseende og tilladt ham at komme hjem

hver aften. Han fortalte bytinget, at han var

”ungefær 24 år

gammel”,

og at han var født i Helsingør.

5

Hans fader havde

været ærtemåler ved Proviantgården i København. Da Orm

havde bedt kaptajn Thorsen om at slippe for at komme med

på trekanttogtet, havde denne blankt afslået og truet den for-

tvivlede unge mand med en streng straf. Da

”blev han så

melankolisk og desperat, at da de i går ved middagstide let-

tede anker fra Københavns rhed, tog han sin kniv og dermed

stak forommeldte matros, som stod hos hannem for ved spil-

let på skibet, og kunne han ikke sige, at denne matros dertil

havde gjort hannem nogen slags årsag, men det skete alene

9