Previous Page  9 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 196 Next Page
Page Background

I året 2015 kom opfyldelsen af et længe næret ønske om en

udstilling om offshore på Fiskeri- og Søfartsmuseet et skridt

nærmere. I februar modtog museet den glædelige medde-

lelse, at A.P. Møller Fonden ville donere 15,5 millioner kro-

ner til at realisere udstillingen ”Energi fra havet – Dansk

offshore på Nordsøen”. Fiskeri- og Søfartsmuseet ligger i

forvejen med sine over 110.000 besøgende om året blandt

de mest velbesøgte museer i landet. 2015 bød på en lille

besøgsfremgang på knap 4000. Når udstillingen ”Energi fra

havet” åbner i september 2016, vil den gøre museet til et

endnu mere attraktivt besøgssted.

Ligeledes først på året modtog museet meddelelsen om,

at museets direktør gennem 27 år, Morten Hahn-Pedersen,

ønskede at gå af med udgangen af juni for at nyde sit otium,

og med udgangen af februar stoppede også museets akvarie-

mester Arne Sørensen efter 42 års ansættelse. Det sætter na-

turligvis sit præg på året, at op mod 70 års erfaring forlader

huset inden for få måneder. Men helheden består. Fiskeri-

og Søfartsmuseet har altid være præget af en stærk ånd, så

museet har kunnet holde samme høje aktivitetsniveau i 2015

som i årene forud, trods de udfordringer, som udskiftninger

på nøgleposter giver.

Årets udgave af

Sjæk’len

rummer traditionen tro artikler

fra museets mange arbejdsområder skrevet af såvel ansatte

på museet som eksterne forfattere. Om det er direktørskiftet,

der kalder til at gøre status, eller om det er en tilfældighed,

skal vi lade være usagt, men i hvert fald er der flere artikler

i årets udgave af

Sjæk’len

, der kigger tilbage på nogle af

de aktiviteter og samarbejder, museet har været involveret i

gennem tiden. Som museum er vores udgangspunkt, at man

ved at reflektere over fortiden kan blive klogere på nutiden

og dermed bedre til at navigere ud i fremtiden. Det betyder

ikke, at vi hænger fast i fortiden, tværtimod. Huset er mere

end parat til at begive sig ud på nye eventyr med en ny di-

rektør i stolen i 2016.

Et museum som Fiskeri- og Søfartsmuseet er en sam-

mensat virksomhed, og museets medarbejdere varetager et

utal af opgaver. Mange af disse opgaver ville ikke kunne

udføres uden en lang række samarbejdspartneres og bidrag-

yderes indsats. Derfor skal der afslutningsvis lyde en varm

tak til alle både på og uden for museet, der har ydet en ind-

sats i årets løb.

Mette Guldberg

Konstitueret direktør

Forord

7