Previous Page  6 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 196 Next Page
Page Background

Sjæk'len. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2015

© Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg, 2016

ISBN: 978-87-90982-50-5

ISSN: 2445-7116

Fremstilling og ekspedition:

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V

Telefon: 76 12 20 00

Telefax: 76 12 20 10

Email:

fimus@fimus.dk

Website:

www.fimus.dk

Redaktion:

Mette Guldberg, Søren Byskov og Lasse Fast Jensen

Layout:

Lars Rud Fyhn

Oversættelse af summaries:

Consonaut

Fotos:

Hvor intet andet er anført, stammer fotos

fra museets arkiv eller medarbejdere.

Produktion:

PE offset A/S, Varde

Bogladepris:

Kr. 198,-

Bogens forside:

Havets motorvej. Foto taget om bord på

Triple-E-skibet MARIE MÆRSK juni 2014.

Foto: Casper Tybjerg.