Previous Page  101 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 101 / 196 Next Page
Page Background

”Flipper” på besøg i Danmark

Tilbageblik på øresvinets

(Tursiops truncatus)

færden i danske farvande

Af Carl Chr. Kinze & Charlotte Bie Thøstesen

I løbet af 2015 kunne danskere, der opholdt sig på havet el-

ler ved kysten, nyde synet af øresvinet, den nok mest kendte

delfinart både biologisk og i den brede offentlighed. Øresvi-

net optræder nemlig i delfinarier verden over og i tv-serien

”Flipper” og er dermed indbegrebet af en delfin for mange.

Denne artikel vil tage udgangspunkt i årets observationer

af øresvin i Danmark samt give et historisk tilbageblik på

forekomsten af øresvin i de danske farvande. Artiklen giver

desuden et bud på, hvordan øresvinet fik sit danske navn

samt en udredning af dets skiftende videnskabelige navne

gennem tiderne.

Øresvinet – en verdensborger

Øresvinet (

Tursiops truncatus

) er en robust delfin, som kan

blive næsten fire meter lang og veje op til 275 kg

1

. Der er

tale om en verdensborger, da øresvinet er vidt udbredt i de

fleste af verdens tempererede og tropiske farvande. I Nord-

atlanten er øresvinet i sommermånederne registreret så langt

nord på som til Nova Scotia i Canada og Lofoten i Norge.

2

Der er dog stor geografisk variation i delfinernes gener og

morfologi. For eksempel findes der store og små former

såvel som kortnæbbede og langnæbbede. Der er ikke kun

stor forskel på øresvin fra de forskellige verdenshave, men

også mellem de øresvin, der lever kystnært, og de øresvin,

der har oceaniske levesteder. På baggrund heraf er der stor

forvirring omkring øresvinets klassifikation, og forvirringen

bliver ikke mindre af, at der tilmed er observeret krydsnin-

ger mellem øresvin og andre arter af tandhvaler.

3

Forskning

i delfinernes genetik og morfologi har dog ført til, at bestan-

den i troperne siden år 2000 i vid udstrækning har været

Øresvinets kosmopolitiske udbredelse.

Øresvinets udbredelse i Nordsøen.

99